Ojciec Jarosław Krawiec OP został wybrany i zatwierdzony nowym Wikariuszem Wikariatu Ukrainy

Bracia zebrani na kapitule Wikariatu Ukrainy wybrali na swojego przełożonego br. Jarosława Krawca OP. Kapituła rozpoczęła się w poniedziałek 7 września i potrwa do piątku. Ze względu na pandemię Covid-19 odbywa się ona on-line. Bracia zebrani przed monitorami w Kijowie oraz w innych klasztorach Ukrainy i Polski rozmawiają o najważniejszych kwestiach związanych z misją dominikanów na Ukrainie i próbują określić wizję rozwoju Wikariatu. Ich zadaniem jest, oprócz wyboru wikariusza, wybór braci tworzących przez następne cztery lata radę Wikariatu.

Ojciec Jarosław zastąpi ustępującego wikariusza o. Jacka Dudkę OP z Kijowa. W dniu 9 września br. w Klasztorze św. Jacka o. Jarosław, wobec o. Prowincjała Pawła Kozackiego OP i zgromadzonych braci, przyjął urząd i złożył wyznanie wiary. Wikariusz Wikariatu mieszka w Kijowie, pełni swój urząd przez cztery lata, sprawuje władzę w ścisłym i bezpośrednim porozumieniu z prowincjałem. Jego zdaniem jest między innymi wspieranie pracy apostolskiej braci w Wikariacie i reprezentowanie prowincjała wobec instytucji kościelnych działających na terenie Wikariatu.

Nowy Wikariusz urodził się w 1978 roku. Po maturze studiował cztery semestry na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu. Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w 1999 roku. W roku 2004 złożył śluby wieczyste oraz przyjął święcenia diakonatu i prezbiteratu. Po święceniach pracował w Poznaniu, Warszawie i Dublinie. Pełnił funkcje Promotora Powołań, Dyrektora Sekretariatu Misyjnego oraz Duszpasterza Polaków w Irlandii. W roku ojciec Jarosław wyjechał na Ukrainę, gdzie pracował w Kijowie i Czortkowie, gdzie pełnił funkcje przełożonego domu i ekonoma Wikariatu. W 2014 roku wrócił do Polski i ponownie objął Dominikański Sekretariat Misyjny, który wspierał polskich dominikanów pracujących poza Polską. Ojciec Krawiec stworzył i prowadził w Warszawie duszpasterstwo Ukraińców.  W tym czasie skończył studia z prawa kanonicznego uzyskując tytuł magistra. Od 2018 roku ojciec Jarosław jest radnym prowincji i członkiem rady ekonomicznej.

Obejmując urząd Wikariusza ojciec Jarosław Krawiec cytując słowa św. Bernarda powiedział, że towarzyszą mu „z jednej strony obawa i pokora, z drugiej – nadzieja i miłość”.