14 września 2020 r. w Konstancinie-Jeziornej, podczas dorocznego zjazdu polskiego Towarzystwa Teologów Dogmatyków, o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP został po raz drugi wybrany na trzyletnią kadencję jako Prezes Zarządu TTD.

Towarzystwo Teologów Dogmatyków powstało poprzez przekształcenie Sekcji Dogmatycznej Teologów Polskich przy KEP w stowarzyszenie. Konferencja Episkopatu Polski na 335. Zebraniu Plenarnym, które odbyło się w Warszawie w dniach 8-9 marca 2006 roku zatwierdziła Statut Towarzystwa Teologów Dogmatyków. Celem Towarzystwa jest między innymi: analiza sytuacji człowieka, świata i Kościoła w świetle Objawienia Bożego, promocja teologii w środowiskach kościelnych i naukowych, wspieranie prac doktrynalnych Konferencji Episkopatu Polski, organizowanie seminariów naukowych i sympozjów a także troska o dydaktykę teologii dogmatycznej.