W tym roku, z powodu epidemii koronawirusa, Pielgrzymka Dominikańska nie odbędzie się. Publikujemy oświadczenie przeora krakowskiego klasztoru.

Drodzy Pielgrzymi, gdy w minionym roku Pielgrzymka Dominikańska wyruszała na Jasną Górę, jej mottem stały się słowa Jezusa „Wytrwajcie w miłości Mojej”. Wezwanie Pana wzięte z Ewangelii wg św. Jana miało podczas pielgrzymiej drogi umacniać naszą nadzieję, że trwała i wierna miłość jest możliwa, że możliwe jest – niekiedy na przekór wszystkiemu – trwanie w miłości.

Dziś chcemy powrócić do tych słów Jezusa, które nie tylko wzywają nas do przyjęcia określonej postawy, czy do jakiegoś działania, ale przede wszystkim są objawieniem miłości Boga, tego, że On pierwszy nas ukochał i nic od tej miłości nie zdoła nas odłączyć.

Drodzy Pielgrzymi, w tym roku, z powodu epidemii koronawirusa, Pielgrzymka Dominikańska nie odbędzie się. Zważywszy na realia organizacyjne naszej pielgrzymki (m. in. duża część noclegów na kwaterach prywatnych, w szkołach i budynkach użyteczności publicznej) spełnienie wszystkich wymagań formalnych związanych z organizacją pielgrzymek wydaje się w naszej ocenie nieosiągalne. Przede wszystkim jednak nie chcemy narażać na szwank Waszego zdrowia i życia.

Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu z Was jest to smutna wiadomość, bo z Pielgrzymką Dominikańską byliście związani przez wiele lat, nawet od początków jej istnienia. Prosimy jednak byście przyjęli naszą decyzję w zaufaniu.

Dla nas decyzja o rezygnacji z tegorocznego pielgrzymowania również jest bardzo trudna. Zdajemy sobie jednak sprawę, iż biorąc pod uwagę charakter Pielgrzymki Dominikańskiej i obecną sytuację epidemii jest to decyzja konieczna i jedyna możliwa.

o. Piotr Ciuba OP, przeor Konwentu Świętej Trójcy w Krakowie