Z radością informujemy, że 1 czerwca br. rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie powierzył o. dr. hab. Tomaszowi Gałuszce OP stanowisko profesora tej uczelni. 

O. Tomasz Gałuszka OP (ur. 1978 r.) w 2004 r. obronił na UPJPII rozprawę magisterską nt. XIII-wiecznych dominikańskich komentarzy do Psalmów i zdobył stopień magistra teologii, ze specjalizacją historii teologii średniowiecznej. W 2009 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. Tomasza z Akwinu Lectura super Matheum, cap. I-II. Studium historyczne i edycja tekstu. Monografia ta została opublikowana i w 2012 r. zdobyła główną nagrodę „Studiów Źródłoznawczych” im. prof. Stefana Kuczyńskiego (PAN) dla najlepszych polskich książek z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz książkowych edycji źródłowych z zakresu średniowiecza i okresu nowożytnego do końca XVIII w. Tytuł naukowy doktora habilitowanego w zakresie historii Rada Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie nadała o. Tomaszowi, 19 lutego 2016 r.

W 2010 r. o. Tomasz Gałuszka OP podjął pracę w Instytucie Historii UPJPII w Krakowie. Został wykładowcą w Kolegium Teologiczno-Filozoficznym Polskiej Prowincji Dominikanów, objął także funkcję dyrektora Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie. Od 2013 r. jest członkiem Międzynarodowej Komisji Historii i Studiów nad Chrześcijaństwem przy Polskiej Akademii Umiejętności. Od 2019 r. należy do komisji historycznej krakowskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk.

Specjalizuje się w historii inkwizycji i nowych ruchach religijnych w średniowieczu. Jego zainteresowania naukowe obejmują również papiestwo i zakony mendykanckie w XIV w. oraz paleografię łacińską, epigrafikę i kodykologię. Trzykrotny laureat konkursu „Studiów Źródłoznawczych” im. prof. Stefana Kuczyńskiego (IH PAN) dla najlepszych polskich książek z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz książkowych edycji źródłowych z zakresu średniowiecza i okresu nowożytnego do końca XVIII w.

W październiku 2019 r. został odznaczony przez Prezydenta RP, Brązowym Krzyżem Zasługi.