Powstała nowa Fraternia Świeckich św. Dominika w Radoniach

W czwartek 21 maja, podczas Mszy św. o godz. 18.00, w kościele mniszek dominikańskich w Radoniach, dziewięcioro świeckich dominikanów i dominikanek złożyło swoje przyrzeczenia wieczyste, a siedmioro czasowe. Jednocześnie nasz prowincjał, o. Paweł Kozacki uroczyście erygował nową fraternię świeckich, która obrała sobie za patronów św. Dominika i św. Katarzynę Sieneńską. On też przewodniczył Mszy św., a koncelebrowali: o. Maciej Biskup – Promotor Fraterni Świeckich św. Dominika naszej Prowincji, który wygłosił kazanie oraz o. Maciej Okoński, kapelan radońskich sióstr.

Niech Duch Święty prowadzi i obficie obdarza swoją łaską naszych nowych Braci i Siostry w św. Ojcu Dominiku.