Dominikańskie Wydawnictwo W drodze oddaje właśnie do rąk Czytelników cztery książki. Są wśród nich dwie nowości i dwa wznowienia.

Życie zmienia się, ale się nie kończy. Chrześcijańskie przeżycie żałoby, Ewa Chalimoniuk, Elżbieta Sobkowiak, Krzysztof Popławski OP 

Śmierć dotyka nie tylko osoby najbardziej związane ze zmarłym, ale także ich bliskich. Szok, rozpacz, cierpienie, gniew, bezradność, a jednocześnie konieczność zorganizowania najpierw pogrzebu, a potem – życia na nowo. Jak to wszystko udźwignąć? W formule Q&A, zwięzłych pytań i nieco bardziej rozbudowanych odpowiedzi, z tematem zmierzyły się dwie doświadczone psychoterapeutki oraz ceniony dominikański duszpasterz. Dzięki kompetencjom autorów wymiar psychologiczny przeplata się z teologicznym i w efekcie lektura Życie zmienia się, ale się nie kończy. Chrześcijańskie przeżycie żałoby stanie się pomocą w trudnym doświadczeniu straty.

Księgarnia W drodze – Chrześcijańskie przeżycie żałoby

 

Różaniec. Duchowa walka o zbawienie świata, Dwight Longenecker

Powtarzalność różańca, która pozwala wejść w stan głębokiej medytacji, jest siłą tej modlitwy, ale może też prowadzić do znużenia i rozproszenia. Skutecznym antidotum jest koncentracja na wybranej intencji. Dwight Longenecker proponuje, by była nią walka ze złem w otaczającej nas codzienności. Dwadzieścia rozdziałów książki Różaniec. Duchowa walka o zbawienie świata odpowiada liczbie tajemnic różańcowych – w każdym z nich autor zestawia tajemnicę z różnymi odmianami zła w naszym życiu. Chcąc przeciwdziałać ciemności – zapalamy lampę. Zimnu – rozpalamy ogień. Analogicznie też powinniśmy czynić ze złem. Najlepszym sposobem na walkę ze złem jest właśnie modlitwa, która uczy nas zauważania i doceniania dobra, piękna oraz autentyczności. Potwierdzają to święci, którzy są jednogłośni w tym twierdzeniu. Za przewodnika i dowódcę w tej walce obierają sobie Matkę Jezusa, która chroni nas i kieruje nami jako najskuteczniejszy wojownik w walce z Szatanem.

Księgarnia W drodze – Duchowa walka o zbawienie świata

 

Młode wino. O owocach Ducha Świętego, Wilfrid Stinissen OCD

Gdy nieustannie koncentrujemy się na tym, co powinniśmy zrobić, a zapominamy o tym, co otrzymaliśmy, wywracamy wszystko do góry nogami. Zapominamy, że życie chrześcijańskie nie jest pracą do wykonania, lecz przede wszystkim darem do przyjęcia. Otrzymaliśmy nowe życie, aby je przeżyć; młode wino, aby je wypić. To jest naszym podstawowym i w zasadzie jedynym celem. Ufajmy bardziej Duchowi Świętemu niż własnym możliwościom. W Młodym winie Stinissen OCD przeprowadza czytelnika przez dziewięć rozdziałów: Miłość, Radość, Pokój wewnętrzny, Cierpliwość, Życzliwość, Dobroć, Wierność, Pokora i łagodność, Opanowanie. W ten sposób pomaga znaleźć odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące sposobu myślenia, odczuwania i postępowania; m.in.: Czy istnieje możliwość, żeby człowiek już tutaj, na ziemi, mógł żyć jak w niebie? A jeżeli odpowiedź brzmi „tak”, to jak takie życie wygląda? Czy mam w sobie nadzieję na życie wieczne? Jak silna jest moja wiara? Czy świadomie kroczę za Jezusem, będąc uważnym na działanie Ducha Świętego?

Księgarnia W drodze – Młode wino

 

Objawienia Bożej Miłości, Juliana z Norwich

Juliana to postać tajemnicza. Żyła w XIV wieku w Anglii, była pustelnicą, chociaż mieszkała w centrum miasta. Objawienia Bożej Miłości to perła średniowiecznej mistyki angielskiej. Od wieków pozostają źródłem otuchy dla wielu czytelników, a siła ich oddziaływania wydaje się dzisiaj większa niż przed laty. W dziele pozostawionym przez mistyczkę przeczytamy o macierzyńskim wymiarze Bożej miłości, Bogu-Matce, o nadziei powszechnego zbawienia, o znoszącym wszelki grzech miłosierdziu Ojca. Jej duchowość wyróżnia także pragmatyzm, a rady strzegą przed niewłaściwym lękiem przed Bogiem. Objawienia Juliany są ponadczasowe, przynoszą nadzieję także czytelnikom żyjącym w XXI wieku, bo do nas także mówi: „Bóg chce, byśmy zwracali uwagę na Jego słowa i chce, by nasza pewność była zawsze mocna, w doli i niedoli, gdyż On kocha nas i raduje się nami i dlatego pragnie, byśmy kochali Go i radowali się Nim i ufali Mu z całych sił, a wszystko będzie dobrze.”

Księgarnia W drodze – Objawienia Bożej milości