„In Unitate” oznacza w języku łacińskim „W Jedności”. Właśnie w tej Jedności, w dniach od 6-8 marca, w Warszawskich klasztorach na Służewie i na Freta zebrało się blisko 240 studentów, śpiewających w 11 scholach dominikańskich duszpasterstw akademickich by wspólnie uczestniczyć w drugiej edycji ogólnopolskich warsztatów muzyki liturgicznej.

Idea spotkania jednoczącego dominikańskie schole akademickie zrodziła się w 2018 r. podczas Forum Dominikańskich Duszpasterstw Akademickich „Wiarygodni”. Wtedy to rozpoczęły się przygotowania do pierwszej edycji, która odbyła się w marcu 2019 roku w Lublinie z inicjatywy o. Stanisława Nowaka OP.

Tegoroczna edycja warsztatów koncentrowała się nad tematem przewodnim II Niedzieli Wielkiego Postu, jakim jest rola Przemienienia Chrystusa w wielkopostnym przygotowaniu do przeżycia Tajemnicy Paschalnej. Mottem warsztatów obrany więc został odczytywany wówczas werset pochodzący z fragmentu Ewangelii św. Mateusza: „Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn człowieczy zmartwychwstanie”. Słowa te wybrzmiewają i podsumowują tę Liturgię tym bardziej, iż stanowią również jej antyfonę na komunię (Communio).

Warsztaty były też wydarzeniem jednoczącym w organizacji dwa warszawskie duszpasterstwa akademickie – duszpasterstwo StUdnia (Służew) zorganizowało część warsztatową i liturgiczną wydarzenia, duszpasterstwo Freta 10 zajęło się natomiast organizacją koncertu. Swoje umiejętności uczestnicy rozwijali pod okiem czworga prowadzących: Urszuli Rogali, Anny Grześkowiak, Rafała Maciejewskiego oraz Krystiana Neściora. Warsztaty przygotował Sztab w składzie: Mateusz Krakowczyk (Dyrektor Warsztatów), Kaja Kwiatkowska, Teresa Janaszek, Agata Niedzielska, Kinga Zając, Magdalena Lepionka, Michał Malicki, Wiktor Szulfer oraz o.Łukasz Filc OP.

W ciągu niespełna doby, uczestnicy warsztatów przygotowali koncert „Lumen de Lumine”, który odbył się w Kościele św. Jacka przy ul. Freta. Wykonane utwory przeprowadziły słuchacza w medytacji Tajemnicy Chrystusa od światła góry Tabor, poprzez dane w Wieczerniku przykazanie miłości aż do skały Golgoty. Finałem koncertu było prawykonanie utworu „Deum de Deo” autorstwa Urszuli Rogali, który był podsumowaniem i medytacją nad drogą, którą przedstawiały wykonane utwory.

Podczas warsztatów wspólnie celebrowano także sobotnią Mszę Świętą, oraz Liturgię Godzin. Centralnym wydarzeniem warsztatowego weekendu, była natomiast uroczysta niedzielna Eucharystia, którą celebrowano w kościele św. Dominika na Służewie i której towarzyszył śpiew przygotowany przez uczestników warsztatów.

To wyjątkowe wydarzenie zjednoczyło wiele młodych osób z całej Polski, które w rozsianych po kraju klasztorach dominikańskich doświadczają piękna śpiewu liturgicznego. Ukazało to nam, że choć mieszkamy z dala od siebie i zajmujemy się na co dzień wieloma różnymi rzeczami, to w śpiewie gromadzi nas i jednoczy sam Chrystus. Dlatego też, na samym początku warsztatów, jak i na zakończenie koncertu wspólnie śpiewaliśmy słowa, którymi to nasz Zbawiciel modlił się za swoich uczniów w przeddzień swej śmierci: „Ojcze spraw, aby byli jedno…”

 

Mateusz Krakowczyk – Dyrektor Warsztatów