Dzięki inicjatywie, wysiłkom i staraniom braci dominikanów z klasztoru w Petersburgu, we współpracy z redakcją miesięcznika „W drodze”, ukazał się trzeci numer rosyjskojęzycznej wersji „W drodze” – „В пути”.

Pismo adresujemy do rosyjskojęzycznych katolików. Chcemy, żeby stało się pomocą w przeżywaniu i rozwoju wiary oraz w pogłębieniu spojrzenia na współczesność i jej problemy z perspektywy katolickiej. – mówi Gabriel Wilczyński OP, redaktor naczelny „В пути” – Marcowy numer poświęcony jest dobremu przeżyciu Wielkiego Postu.

Magazyn jest dostępny za darmo, do pobrania w ze strony internetowej В пути w formatach: pdf, mobi, epub. Zachęcamy do pobierania, dzielenia się i lektury „В пути” wszystkich, którzy na co dzień pracują w duszpasterstwie rosyjskojęzycznym, poszukują dobrych treści katolickich, jak i tych, którzy chcą poćwiczyć swoje umiejętności językowe.