Bracia studenci z III i IV roku studiów otrzymali w ostatnich dniach z rąk o. Pawła Kozackiego OP posługi lektoratu i akolitatu.

W dniach od 26. do 29. lutego bracia studenci przeżywali w krakowskim klasztorze wielkopostne dni skupienia, podczas których konferencje głosił o. Łukasz Wiśniewski OP. Tradycyjnie na zakończenie dni skupienia braciom udzielone zostały posługi lektoratu i akolitatu, które są kolejnymi stopniami na drodze przygotowania do przyjęcia święceń kapłańskich.

Dokumenty Kościoła ujmują sens obu posług w sposób następujący:

Eucharystia, którą Kościół celebruje, „składa się jakby z dwóch części, mianowicie z Liturgii słowa i z Liturgii eucharystycznej, które tak ściśle łączą się ze sobą, że stanowią jeden akt kultu. Albowiem we Mszy świętej zostaje zastawiony zarówno stół słowa jak i Chrystusowego Ciała, z którego wierni czerpią naukę i pokarm”. Z tej nauki o Eucharystii rodzi się także praktyka wyróżniania dwóch posług przeznaczonych dla mężczyzn: lektora, który posługuje przy stole słowa i akolity, który posługuje przy stole chleba. (Instrukcja KEP ws. udzielania posług lektoratu i akolitatu)

W piątek 28. lutego podczas mszy świętej konwentualnej posługę lektoratu przyjęło z rąk ojca prowincjała dziesięciu braci z III roku studiów: Michał Wojtczyk OP, Paweł Dąbrowski OP, Konrad Małachwiej OP, Tomasz Bańbur OP, Paweł Kuzak OP, Jacek Hajnos OP, Bartłomiej Górski OP, Krzysztof Słowicki OP, Arkadiusz Wojtas OP oraz Mateusz Mrzyk OP. Zadaniem braci będzie odtąd lektura Słowa podczas liturgii.

Dzień później, w sobotę 29. lutego, o. Paweł Kozacki OP udzielił natomiast trójce braci z IV roku posługi akolitatu. Odtąd bracia: Jeremi Tkaczyk OP, Wojciech Banaś OP i Kamil Deryło OP, będą mogli między innymi udzielać komunii świętej podczas Eucharystii oraz zanosić Najświętszy Sakrament chorym.