22 lutego 2020 roku odbyło się Prowincjalne Zgromadzenie Wyborcze Świeckiego Instytutu Dominikańskiego z Orleanu.

Dokonało ono wyboru Odpowiedzialnej Prowincjalnej i Rady Prowincjalnej na 6-letnią kadencję.

Odpowiedzialną Prowincjalną została Anna Skotnicka.

Obserwatorem przebiegu wyborów w imieniu Zakonu był ojciec Mirosław Sander OP, przeor warszawskiego klasztoru przy ul. Freta.

Świecki Instytut Dominikański z Orleanu powstał we Francji w 1890 roku. Prowincja Polska tego Instytutu istnieje od roku 1946. Jest wspólnotą kobiet konsekrowanych żyjących w świecie w duchu św. Dominika. Instytut jest afiliowany do Zakonu Kaznodziejskiego.

Więcej o Instytucie: https://www.orlean.dominikanie.pl/