Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny kończy rok wydawniczy kolejną pozycją w serii „Źródło i Szczyt” – właśnie ukazała się w języku polskim książka L. P. Hemminga „Kult jako objawienie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość katolickiej liturgii”.

Kult jako objawienie… jest szóstym tomem serii „Źródło i Szczyt”, realizowanej przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny konsekwentnie od 2011 roku. Jej celem jest przybliżanie teologii liturgii poprzez publikowanie niedostępnych dotychczas w języku polskim pozycji fundamentalnych dla tego tematu. Dotychczas ukazały się przekłady dzieł Josepha Ratzingera, Dietricha von Hildebranda, Roberta Tafta, Paula Bradshawa oraz Davida Fagerberga.

Laurence Paul Hemming nie tylko dowodzi swej dogłębnej znajomości historycznych form rytu rzymskiego, ale przedstawia także nowatorskie poglądy na temat roli publicznego kultu w życiu każdego chrześcijanina. Liturgia stanowi według niego jedną z głównych dróg, jakimi Bóg objawia się człowiekowi, a z refleksji nad owym Bożym dziełem powinna wypływać wszelka teologia.

Autor pisze we wstępie: „Ja sam wypowiadam się zaledwie jako teolog, dostarczając, mam nadzieję, pobożnej i delikatnej prowokacji mającej na celu pogłębienie miłości i zrozumienia dla naszego publicznego kultu, zapoczątkowanego przez samego Chrystusa Pana i stanowiącego środek do naszego zbawienia (…). Mam nadzieję na umieszczenie świętej liturgii Kościoła w samym centrum naszego codziennego życia, jako jego culmen et fons – szczytu i źródła”.

„Mimo iż od ogłoszenia przez Benedykta XVI motu proprio Summorum pontificum minęła już ponad dekada, to kontrowersje, jakie rozgorzały wokół tego dokumentu, bynajmniej nie zostały zażegnane” – mówi ks. Krzysztof Porosło, współinicjator serii.

„W tej sytuacji chcemy przybliżyć polskiemu czytelnikowi publikację stanowiącą niezwykle ważny głos w owej toczącej się wciąż debacie na temat znaczenia i właściwego kształtu liturgii katolickiej” – dodaje o. Łukasz Miśko OP, prezes Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny, wydawcy książki.

 

Książkę można nabyć w księgarni Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego