We wtorek, 10 grudnia 2019 r. w katedrze pw. św. Marcina w Mukaczewie, na Zakarpaciu odbyła się uroczystość święceń biskupich o. Mikołaja Luchoka OP.

Z tej okazji episkopat obrządku łacińskiego Kościoła katolickiego na Ukrainie zgromadził się w Mukaczewie. Wraz z biskupami Eucharystię koncelebrowało wielu księży z całej Ukrainy i świata. W uroczystości wzięli udział hierarchowie Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego wraz z biskupami prawosławnymi.

Licznie reprezentowany był Zakon św. Dominika. Do Mukaczewa przyjechali bracia z Wikariatu Ukrainy, z Prowincji Polskiej i Słowackiej, a także z Wikariatu Węgier.

Głównym konsekratorem był abp Claudio Gugerotti, Nuncjusz Apostolski na Ukrainie, a współkonsekratorami — metropolita lwowski, abp Mieczysław Mokrzycki i ordynariusz diecezji mukaczewskiej, bp Antal Majnek OFM.

Podczas homilii abp Claudio Gugerotti zwrócił m.in. uwagę na różnorodność kulturową i językową tego regionu, gdzie razem z Ukraińcami żyją tu Węgrzy, Słowacy i Niemcy.

Do tego faktu odwołał się także bp Mikołaj, który w swoim słowie na koniec mszy św. stwierdził, że: „Ciężka to robota być dobrym pasterzem! Stojąc na uroczystości już to czułem. Kiedy byłem dzieckiem, zastanawiałem się, dlaczego rozumiem wszystkich, a nie wszyscy mnie rozumieją. Ponieważ rozumiałem zarówno węgierski, jak i niemiecki… Jesteśmy rozdzieleni, grzech pierworodny nas rozdzielił. Ale Duch Święty jednoczy nas! We mnie jest siedem narodowości.”

Diecezja mukaczewska należy do metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego i obejmuje parafie i inne struktury kościelne obwodu zakarpackiego. W 1993 r. św. Jan Paweł II założył Administraturę Apostolską Zakarpacia, której administratorem mianował ówczesnego Nuncjusza Apostolskiego na Ukrainie bp. Antonio Franco. Jego następcą został bp Antal Majnek OFM. A z chwilą erygowania samodzielnej diecezji w Mukaczewie (27 marca 2002 r.) bp Antal został jej pierwszym ordynariuszem i sprawuje te obowiązki do dziś. Bp Mikołaj będzie pełnił posługę biskupa pomocniczego tej diecezji.

Jako swoją dewizę nowy biskup przyjął zawołanie: Miłosierdzie. Wyjaśniając ją powiedział, że: „Miłosierdzie jest tym, czego najbardziej potrzebuje zraniony świat i zranione ludzkie serce. Moje doświadczenie jest takie, że jesteśmy bardzo zranieni i potrzebujemy dużo miłosierdzia i miłości. Ale Bóg chce dać nam to miłosierdzie. I przede wszystkim pragnę być otwartym na przyjęcie tego miłosierdzia od Ojca i proszę was, abyście byli dla siebie miłosierni. I ja też chcę być zawsze miłosierny.”