Nowym przeorem Konwentu Matki Bożej w Kijowie został br. Petro Balog OP

7 grudnia 2019 r., w liturgiczne wspomnienie św. Ambrożego, wybrany przez braci, ojciec Petro Balog złożył na ręce prowincjała Pawła Kozackiego wyznanie wiary i przyrzekł, że będzie „z największą starannością i wiernością” wypełniał powierzone mu obowiązki przeora. Tym samym dokonała się instalacja nowego przeora Konwentu Matki Bożej w Kijowie.

W swoim przemówieniu prowincjał podziękował dotychczasowemu przeorowi, br. Jackowi Dudce za minioną kadencję oraz pogratulował wyboru br. Piotrowi. Br. Paweł Kozacki nawiązał do postaci patrona dnia, który był gorliwym duszpasterzem i obrońcą autentycznej wiary. Życzył, by nowy przeor, który jest jednocześnie dyrektorem Instytutu św. Tomasza z Akwinu, łączył w swej posłudze oba wymiary – troski o powierzonych mu braci oraz wiernych gromadzących się przy klasztorze dominikanów w Kijowie, a także głoszenia słowem i piórem, w świecie realnym i witalnym Prawdy Ewangelii.

Br. Petro S. Balog urodził się w 1977 r. w Mukaczewie na Zakarpaciu. Do Zakonu wstąpił w roku 1997 r., a święcenia kapłańskie przyjął w 2004 r. W Kijowie Studiował w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów w Krakowie i na dominikańskim Uniwersytecie Angelicum w Rzymie. Pracował wcześniej m.in. w Kijowie i Lwowie.

Od 2019 r. pełni obowiązku dyrektora Instytutu Nauk Religijnych św. Tomasza z Akwinu w Kijowie [http://tomainstytut.org].

Jest autorem książki «Віра шукає розуміння. Подорож стежками пізнання» [Wiara szukająca zrozumienia. Podróż przez szlaki wiedzy] oraz redaktorem pisma „Verbum” [https://www.verbum.com.ua]

Wkrótce będzie bronił pracę doktorską pisaną na seminarium naukowym z eklezjologii i teologii ekumenicznej.