Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu br. Petro Balog obronił 12 grudnia swoją pracę doktorską.

Dysertacja nosząca tytuł Problem „podwójnej koinonii” między Kościołami tradycji Kijowskiej na Ukrainie została napisana na seminarium naukowym z eklezjologii i teologii ekumenicznej pod kierunkiem prof. dr. hab. Bogusława Kochaniewicza OP.
Autor doktoratu przedstawiając tezę swojej pracy w czasie obrony streścił jej problematykę w zdaniu: Możliwość połączenia rzymskich katolików, grekokatolików i prawosławnych w jeden Kościół. Dopowiedział, że choć jest to palący problem współczesności, to idea nie jest nowa, dlatego praca śledzi tę problematykę w historii i rozpatruje jej aktualne uwarunkowania, ze świadomością, że tytułowa koinonia, to raczej marzenie, niż realna perspektywa.
Obronie przewodniczył ks. prof. Jarosław Moskałyk. Obecni byli również promotor, jeden z recenzentów i profesorzy poznańskiego Wydziału Teologicznego. Na obronę przybyli bracia z Krakowa, Wrocławia, Kijowa, Poznania, Warszawy i Szczecina, z prowincjałem br. Pawłem Kozackim i wikariuszem br. Jackiem Dudką na czele.
Brat Petro dziękując współbraciom za wsparcie, podkreślił rolę promotora br. Bogusława Kochaniewicza, który okazał się bardzo aktywnym mobilizatorem i skutecznie egzekwował tworzenie kolejnych fragmentów. Raz nawet przyjechał do Lwowa, by przypilnować br. Piotra w pisaniu pracy.
Spotkanie zakończyło się obiadem w pobliskiej restauracji na Ostrowie Tumskim.