W dniach 9–10 grudnia 2019 r. zapraszamy do udziału w otwartych spotkaniach podsumowujących projekt „Digitalizacja negatywów fotograficznych A. Studzińskiego OP z zasobu Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów – II etap”.

Prezentujemy program dyskusji oraz informacje o niezwykłej kolekcji kapelana Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

W 2019 r. minęło 80 lat od wybuchu II wojny światowej i 75 lat od bitwy o Monte Cassino. Wśród jej uczestników był dominikanin o. gen. Adam Studziński OP (1911–2008) – kapelan wojskowy, kawaler Orderu Virtuti Militari, więzień stalinowski, honorowy obywatel Krakowa i Skawiny. Jedną z jego największych pasji była fotografia. Przez ponad 70 lat, począwszy od lat czterdziestych XX wieku, zakonnik dokumentował otaczającą rzeczywistość z aparatem fotograficznym w ręku. Ponad 900 zachowanych przez niego negatywów (zawierających ponad 20 tysięcy klatek fotograficznych) przechowywanych jest w Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. W większości niepublikowane dotąd zdjęcia stanowią świadectwo ważnych wydarzeń we współczesnych dziejach Ojczyzny i świata, Zakonu Kaznodziejskiego oraz Kościoła katolickiego nad Wisłą. Szczególnie cenne fotografie pochodzą z czasów II wojny światowej – przedstawiają bowiem szlak bojowy i codzienność polskich żołnierzy, sprzęt wojskowy oraz krajobraz, zabytki i życie mieszkańców Palestyny, Iraku, Egiptu i Włoch. Ojciec Studziński na swoich zdjęciach utrwalił także polskie cmentarze wojenne w Italii, uroczystości kombatanckie i rocznicowe, swoją posługę duszpasterską wśród wiernych oraz harcerzy, a także życie codzienne dominikanów. Wiele fotografii przedstawia dzieła sztuki i prace konserwatorsko-odkrywkowe w Klasztorze Trójcy Świętej oraz kościele pw. św. Idziego w Krakowie, a także dziedzictwo architektoniczne innych polskich miast.

W 2018 r. dzięki dotacji Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych do konserwacji trafiła ponad połowa wspomnianej kolekcji negatywów. Od czerwca do grudnia 2019 r. w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura cyfrowa” konserwacji zabezpieczającej poddano 387 negatywów, natomiast 569 negatywów zostało zeskanowanych i poddanych obróbce cyfrowej. W najbliższej przyszłości planowana jest kontynuacja digitalizacji oraz profesjonalny opis fotografii z myślą o udostępnieniu ich w Internecie.

Fotografie o. Adama Studzińskiego stanowią bezcenny materiał dla badaczy najnowszych dziejów Polski, historii wojskowości, historii sztuki, archeologii i historii Kościoła. Z pewnością zaciekawią także wszystkich, niezależnie od wieku, miłośników przeszłości, w tym osoby zainteresowane wojennymi losami swoich przodków i innych rodaków.

Spotkania podsumowujące projekt odbędą się w Klasztorze Ojców Dominikanów przy ul. Stolarskiej 12 w Krakowie.

Na dyskusję ekspercką pt. „Konserwacja i digitalizacja negatywów fotograficznych o. Adama Studzińskiego OP” zapraszamy 9 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 do Auli św. Tomasza. Następnego dnia – 10 grudnia (wtorek) o godz. 18.00 – w Kapitularzu odbędzie się dyskusja panelowa pt. „Ojciec Generał Adam Studziński OP (1911–2008) i jego fotograficzna pasja”.

Wydarzenia na Facebooku:

Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów – 9 grudnia 2019

Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów – 10 grudnia 2019

Plakat

Program spotkań

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.