O. Mikołaj Luchok został mianowany biskupem pomocniczym diecezji mukaczewskiej

Informujemy, że papież Franciszek w dn. 11 listopada 2019 r. mianował biskupem pomocniczym diecezji mukaczewskiej (Ukraina) naszego współbrata – o. Mikołaja Luchoka OP, przełożonego klasztoru we Lwowie, przydzielając mu tytularną stolicę Giru Marcelli.

O. Biskup nominat Mikołaj urodził się 26 marca 1974 r. w Mukaczewie na Ukrainie.

Do Zakonu św. Dominika wstąpił w 1994 r., a pierwsze śluby zakonne złożył 29 sierpnia 1995 r.

W tym samym roku rozpoczął studia w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym OO. Dominikanów w Warszawie i następnie w Krakowie.

Śluby wieczyste złożył 30 kwietnia 2000 r., a święcenia prezbiteratu przyjął 24 czerwca 2003 r.

Po święceniach pracował duszpastersko w Sankt Petersburgu i w Wikariacie Ukrainy naszego Zakonu, w klasztorach w Czortkowie, Jałcie, Kijowie, Chmielnickim i we Lwowie, gdzie od 2018 r. pełnił urząd przełożonego tamtejszej wspólnoty.

W ubiegłym roku został wybrany delegatem Wikariatu Ukrainy na Kapitułę Generalną Zakonu Kaznodziejskiego w Bien Hoa w Wietnamie.

Poza językiem ukraińskim posługuje się językami: węgierskim, słowackim, rosyjskim, polskim i angielskim.

W nowej posłudze dla Kościoła na Ukrainie życzymy o. Biskupowi Mikołajowi łaski słowa i wstawiennictwa św. Ojca Dominika.

Biuletyn prasowy Watykanu

Komunikat Nuncjatury w Kijowie