Wśród listopadowych nowości Wydawnictwa W drodze znaleźć można dwie książki. Pierwsza z nich poświęcona jest zagadnieniom ewolucji w kontekście wiary. Druga dotyczy roli emocji w życiu człowieka z perspektywy afirmacji jako sposobu radzenia sobie z niskim poczuciem wartości, lękiem i niepewnością.

Ewolucja w świetle wiary. Perspektywa tomistyczna, Wydawnictwo W drodze, Nicanor Pier Giorgio Austriaco OP, James Brent OP, Thomas Davenport OP, John Baptist Ku OP

Jak radzić sobie z pozornie sprzecznymi twierdzeniami nauki i wiary? Czy Adam i Ewa rzeczywiście istnieli u początku historii gatunku ludzkiego? Jak w świetle teorii ewolucji rozumieć opisy stworzenia zawarte w Piśmie Świętym? Na czym w ogóle polega stwórcze działanie Boga w ewoluującym i pełnym przypadkowości świecie? Autorzy Ewolucji w świetle wiary. Perspektywa tomistyczna (Wydawnictwo W drodze, listopad 2019 roku) w przejrzysty sposób odpowiadają na te pytania. Krok po kroku prowadzą czytelnika przez kluczowe tematy z pogranicza wiary, filozofii i nauki, by w końcu postawić kropkę nad „i” – zaproponować sposób na pogodzenie najnowszych badań biologii ewolucyjnej z prawdą o stworzeniu człowieka przez Boga. A wszystko to w świetle teologii dominikanina, kapłana, filozofa, teologa i doktora Kościoła – św. Tomasza z Akwinu.

Książka została napisana przez grupę amerykańskich dominikanów, którzy połączyli w swoim dziele wykształcenie: teologiczne, filozofię i nauki przyrodnicze. Są nimi: Nicanor Pier Giorgio Austriaco (biolog), James Brent (filozof), Thomas Davenport (fizyk), John Baptist Ku (teolog). Skorzystali także ze swoich różnorodnych doświadczeń zdobytych podczas rozmów z wiernymi. Spisali je na łamach publikacji, dzieląc ją na cztery części i trzydzieści rozdziałów. Każdy z nich można czytać oddzielnie, jednak ich kolejność pozwala uchwycić logiczną całość.

Książka jest dodatkowo opatrzona posłowiem o. Mariusza Tabaczka OP, które pogłębia niektóre filozoficzne i teologiczne wątki w niej zawarte, podpowiadając inne lektury dotyczące ewolucji w świetle wiary.

Do nabycia w księgarni W drodze

Integracja emocjonalna. Jak uwierzyć, że jesteś kochany i potrafisz kochać, Anna A. Terruwe, Conrad W. Baars


Holenderscy psychiatrzy – Anna A. Terruwe, Conrad W. Baars odkryli, zbadali i opisali w swojej książce skutki i sposoby leczenia jednostki chorobowej nazwanej zespołem niezaspokojenia emocjonalnego.

Na bazie studium przypadków autorzy krok po kroku wprowadzają czytelnika w problematykę osób, których potrzeby emocjonalne były niezaspokajane lub na pewnym etapie zahamowane. Mówią o wpływie niezaspokojenia emocjonalnego na codzienne życie, podając przy tym cenne wskazówki wychodzenia z choroby. Odpowiadają na szereg kluczowych pytań, m.in. Dlaczego tak wiele osób nie reaguje na psychoterapię? Czym jest lęk? Jak wygląda terapia w zespole niezaspokojenia emocjonalnego? Jak ważna jest rola akceptacji w procesie leczenia i codziennym życiu? Czy wreszcie – Jak uchronić swoje dzieci przed zespołem niezaspokojenia emocjonalnego?

Tematyka książki inspiruje do spojrzenia na rolę emocji w życiu człowieka z perspektywy akceptacji siebie i afirmacji jako sposobu radzenia sobie z niskim poczuciem wartości, lękiem i niepewnością, które ono generuje. Lektura Integracji emocjonalnej pomogła już wielu ludziom uświadomić sobie własną chorobę, dała poczucie zrozumienia i nadzieję, co przełożyło się na wzrost ich dobrostanu psychicznego.

To jedna z tych publikacji, które poszerzając horyzonty, pretendują do miana lektury obowiązkowej dla każdego psychoterapeuty, psychiatry oraz ludzi zmagających się z problemem niezaspokojenia emocjonalnego, którzy pragną odnaleźć siebie i cieszyć się życiem.

Do nabycia w księgarni W drodze