W dniu 5 października 2019 roku w katedrze w Mohylewie na Białorusi, odbył się już trzeci Kongres Różańcowy.

Przygotowania do Kongresu trwały przez cały rok. Szczególnie angażujący był proces wydania pięciu pozycji książkowych, które przekazano uczestnikom Kongresu jako dar, ale równocześnie jako zadanie. Zadanie to polega na zapoznaniu się z ich treścią i zgodą na to, by dzięki nim Duch Święty przemieniał życie uczestników.

Wśród pozycji, które zostały wręczone uczestnikom Kongresu, znajdowała się Pełnia modlitwy, wybitnego tomisty z początku XX wieku, ojca Jacka Woronieckiego OP. Zaprezentował ją o. Bronisław Daszkiewicz OP, przełożony wspólnoty białoruskich dominikanów. Natomiast do wejścia w głąb Komentarza do przykazań, którego autorem jest św. Tomasz z Akwinu, zachęcała młoda dominikanka, katechetka z Mińska, siostra Julia Bugaj OP. O Traktacie o doskonałym nabożeństwie do N. M. Panny św. Ludwika Grignion de Montfort, a także o życiu tego świętego (który był też dominikańskim tercjarzem) opowiedział o. Mariusz Woźniak OP, który obecnie pracuje na Ukrainie w Charkowie. Do Traktatu św. Ludwika, który ukształtował duchowość maryjną wielu świętych, między innymi św. Jana Pawła II dołączone  zostało nauczanie Soboru Watykańskiego II, a konkretnie VIII rozdział Konstytucji Lumen Gentium, omawiający rolę Dziewicy Maryi w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Kolejną podarowaną książką była Droga De Montforta autorstwa Sługi Bożego Franka Duffa, irlandzkiego założyciela Legionu Maryi. Z wielką radością zostało przyjęte kolejne dzieło, do którego rozważania przygotował ojciec Marek Urbanowski OP,  pt. Różaniec z błogosławionym Fra Angelico. Zawarto tam pewną pomoc w medytacji nad życiem Jezusa i Maryi, jaką stanowią obrazy przedstawiające treść dwudziestu tajemnic namalowanych przez dominikańskiego artystę z epoki renesansu – bł.  Jana z Fiesole, który przez papieża Jana Pawła II został ogłoszony patronem artystów. Zawarto w nim również przetłumaczone na język białoruski krótkie jednozwrotkowe wiersze o poszczególnych tajemnicach, które można śpiewać na melodię popularnej, religijnej pieśni. Bardzo interesujące wykłady wygłoszone podczas kongresu, ukazały bogate dziedzictwo duchowości dominikańskiej, która może skutecznie pomóc w pogłębionym przeżywaniu modlitwy różańcowej.

W czasie Kongresu został odmówiony różaniec z zastosowaniem metody dopowiedzeń. Polega ona na tym, że po słowie „Jezus” w modlitwie „Zdrowaś Mario”, dodaje się krótkie zdanie z Pisma Świętego, które podkreśla biblijny i chrystocentryczny charakter tej modlitwy. Również kilka osób złożyło świadectwo działania łaski Bożej przez Maryję w ich życiu. Warto też podkreślić, wagę modlitwy w intencji Kongresu. Modlił się za nas w sanktuarium św. Jakuba, w Santiago de Compostela nasz Biskup, Aleksander Jaszewski, który bardzo wspiera inicjatywę październikowego Kongresu. Kilka osób w intencji Kongresu odmówiło nowennę pompejańską, w tym tercjarz dominikański z Mińska, brat Ludwik. Modlił się za nas brat Jan, jedyny na świecie Białorusin i kameduła. Modliły się także mniszki dominikanki: z Polski, Litwy i Irlandii. Mniszki z Irlandii, z Droghedy, wśród których znajdują się dwie siostry Białorusinki, przygotowały aż 400 różańców. Również dziewczyny z Ośrodka Wychowawczego Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie przekazały uczestnikom Kongresu własnoręcznie wykonane różańce, z prośbą by podjąć modlitwę za młodzież i dzieci.

Organizacja Kongresu Różańcowego w Mohylewie zaangażowała wiele oddanych osób. Organizatorzy dziękują: tym, którzy przygotowywali i rozdawali obiady; chórowi katedralnemu i jego dyrygentowi; osobom, które upiekły ciasta oraz wszystkim, których praca pozostała niezauważona. Kongres, w którym wzięło udział ponad 300 osób, przybyłych z kilkunastu miejscowości Białorusi, zakończył się uroczystą Mszą świętą, którą celebrował ordynariusz Mińsko – Mohylewski, Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz. W homilii zwrócił uwagę wiernym na potrzebę modlitwy różańcowej w dzisiejszych trudnych czasach, które nie różnią się od czasów bitwy pod Lepanto, gdzie zwycięstwo chrześcijaństwa nad siłami przeciwnymi dokonało się dzięki modlitwie różańcowej. Organizatorzy wyrazili swoją wdzięczność Bożej Opatrzności i  Matce Bożej Różańcowej, która jest szczególną patronką Kongresu za obfite błogosławieństwo. Kongres Różańcowy to dobra duchowa propozycja dla białoruskiego Kościoła i całej Białorusi.

Roman Schulz OP