Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przyznał Brązowy Krzyż Zasługi

Z radością informujemy, że o. dr hab. Tomasz Gałuszka OP, postanowieniem Prezydenta RP, na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.  Wręczenie odznaczenia przez ministra Jarosława Gowina nastąpiło 16 października 2019 r. podczas inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Krzyż ten, ustanowiony w 1923 r., nadawany jest osobom, które osiągnęły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub jego obywatelom, może zostać przyznany także za ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.