Długie jesienne wieczory, gorąca herbata, koc i dobra książka – to kwartet doskonały!

Warto zatrzymać się choć na chwilę w pędzie dnia codziennego i wziąć do ręki dobrą lekturę.  Warto rozsmakować się w spokoju, sile i radości płynącej z dobrej książki, które znaleźć można wśród czterech wrześniowych nowości Wydawnictwa W drodze.

Żywe paradoksy. Zasada katolickiego i/i, bp Robert Barron

Harmonia przeciwieństw: ciało i dusza, Bóg i człowiek, cielesność i duchowość, łaska i natura, wiara i rozum, Pismo i tradycja – tak w skrócie można podsumować kolejną już książkę autorstwa najczęściej czytanego żyjącego katolickiego eseisty, mistrza wizualnych i werbalnych środków przekazu – biskupa Roberta Barrona.

Kościół katolicki od lat podkreśla i tłumaczy paradoksalne sprzeczności, rządzące światem. Właśnie w tym duchu biskup Barron wyjaśnia ten „dwubiegunowy ekstremizm”. W swoim zbiorze 80 esejów: teologicznych, filozoficznych, etycznych, apologetycznych, psychologicznych, socjologicznych, osobistych, historycznych, o bieżących sprawach, sprawach wiecznych, miłości, o wszystkim, porusza zagadnienia grzechu i miłosierdzia, wiary i rozumu, wolności i dyscypliny, materii i ducha, cierpienia i radości. I to właśnie te skrajności żywe paradoksy, dzięki swojej różnorodności odsłaniają głęboką logikę rzeczywistości – logikę Wcielenia. Zejście się przeciwieństw, w połączeniu z rozpatrywaniem ich w tejże logice sprawia, że światło świeci w każdą stronę, ucząc czytelnika patrzenia na rzeczywistość głębiej.

Nowe stare błędy, Fulton J. Sheen

Wybitny amerykański biskup, filozof i apologeta Fultona J. Sheen w mistrzowski sposób ocenia rzeczywistą wartość idei, które współcześnie pojawiają się w kontekście moralności, religii, nauki, socjologii, psychologii i humanizmu.

Bez kompromisów i wyrozumiałości odnosi się do wszelkich skrajności, czyli do tych, którzy uważają, że to, co nowoczesne, jest zawsze najlepsze, ale także do tych, któ

rzy twierdzą że to, co nowoczesne, jest zawsze złe. Próbuje wyjaśnić, że często to, co nosi miano „nowoczesnego”, w rzeczywistości stanowi tylko nową nazwą starego błędu, a to, co uważa się za „nieprzystające do obecnych czasów”, w rzeczywistości jest „ponadczasowe” i nie podlega zmiennym modom – zupełnie jak tabliczka mnożenia.

W drodze z Maryją. Biblijna podróż z Nazaretu pod krzyż, Edward Sri

Katolicy nie modlą się do Matki Bożej tak jak do Boga, ale proszą Ją o wstawiennictwo. Dlaczego? Ponieważ Bóg powierzył Jej wielkie rzeczy, których chciał dokonać właśnie przez Nią, a Ona się zgodziła. Podstawowym źródłem wiedzy o Maryi jest Pismo Święte. Edward Sri przygląda się przez szkło powiększające Ewangeliom i Apokalipsie właśnie w kontekście Jej Osoby. Opisuje dziewięć kluczowych momentów życia Matki Bożej.

To co wyróżnia książkę W drodze z Maryją. Biblijna podróż z Nazaretu pod krzyż spośród ogromnej ilości publikacji związanych z Matką Pana Jezusa, to głębokie i odważne wnioski płynące z wieloletniej analizy biblijnej. Publikacja jest owocem osobistej drogi Sri w odkrywaniu Maryi poprzez Biblię – od zwiastowania w Nazarecie do cierpienia u stóp krzyża. Autor zwraca uwagę czytelnika na detale, które mogą umknąć przy codziennej lekturze Ewangelii.

Msza święta. Instrukcja obsługi. Wszystko, co powinieneś wiedzieć, ale nikt ci wcześniej nie powiedział, Michael Dubruiel

Kiedyś po łacinie, dzisiaj w językach narodowych, a jednak nie przestaje być tajemnicza. Skąd w ogóle pochodzi słowo „msza” i co oznacza? Jak odnaleźć pożytek z uczestnictwa we mszy świętej? W jaki sposób należycie celebrować każdy jej element – od wejścia na wyjściu z kościoła kończąc? Jak słuchać, aby usłyszeć kierowane do nas Słowo Boże? Jak modlić się i praktykować wdzięczność? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znaleźć można w książce Msza święta. Instrukcja obsługi. Wszystko, co powinieneś wiedzieć, ale nikt ci wcześniej nie powiedział.

Jest to przystępnie napisany przewodnik, który prowadzi czytelnika przez celebrację mszy. Autor szczegółowo przedstawia każdy jej element – od chwili stanięcia w drzwiach kościoła do momentu opuszczenia go. Wyjaśnia znaczenie pojęć, genezę obrzędów i ich zakorzenienie w Piśmie Świętym, Katechizmie Kościoła katolickiego i tradycji pierwszych chrześcijan.