Wybory Rady na kolejną czteroletnią kadencję odbędą się w najbliższych dniach podczas rekolekcji świeckich dominikanów w Korbielowie.

Dobiega końca czteroletnia kadencja Rady Prowincjalnej Świeckich Dominikanów w Polsce.

Od września 2015 r. przełożoną Rady była Małgorzata Mazur ze Szczecina. W skład Rady wchodzili także: Arkadiusz Biały i Piotr Grodecki z Łodzi, Wiara Maldziewa z Sofii oraz Robert Chrzanowski z Wrocławia.

Więcej niż braci

Obecnie do Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego należy 628 świeckich dominikanów, tworzących 23 fraternie (także poza Polską – m.in. w bułgarskiej Sofii czy Petersburgu) i 7 wspólnot, które jeszcze nie są erygowane jako fraternie. Prawie 2/3 członków fraterni to osoby, które ukończyły kilkuletnią formację podstawową i złożyły przyrzeczenia wieczyste. 25% wszystkich świeckich dominikanów to osoby po przyrzeczeniach czasowych, pozostali to nowicjusze i kandydaci do fraterni.

Warto zauważyć, że tym samym świeckich dominikanów jest w Polsce więcej niż braci (470 braci w 29 domach i klasztorach należących do Polskiej Prowincji).

Każda fraternia ma swojego asystenta, którym w większości przypadków jest dominikański kapłan. Wspólnoty świeckich dominikanów istnieją nie tylko przy klasztorach braci, ale także przy klasztorze mniszek w Radoniach oraz w miastach, w których nie ma obecnie ani braci, ani sióstr naszego Zakonu (np. w Bytomiu, Prudniku, Sanoku czy Siedlcach).

Od kilku lat Informacje z życia poszczególnych fraterni publikowane są na stronie internetowej www.swieccy.dominikanie.pl Umieszczone są na niej podstawowe informacje o fraterniach w Polsce oraz dokumenty dotyczące świeckich dominikanów. Poprzez stronę można zgłaszać intencje do modlitwy, które są co tydzień rozsyłane do wszystkich fraterni.

By głosić z mocą

Ważnym wyzwaniem pozostaje troska o formację we fraterniach. W ostatnich latach został opracowany i zatwierdzony program formacji podstawowej, a także materiały pomocne w pracy formatora.

Na jesieni 2017 r. zainicjowane zostały także prowincjalne spotkania formacyjne dla członków fraterni. Ideą przyświecającą zainicjowaniu tych spotkań przez o. Dariusza Kantypowicza, ówczesnego promotora świeckich dominikanów, było wsparcie formacji podstawowej, która na co dzień odbywa się we fraterniach, oraz umożliwienie spotkania z osobami, których nie udałoby się zaprosić do pojedynczej fraterni. Spotkania są przeznaczone zarówno dla osób odbywających formację podstawową, jak i dla formatorów i innych członków fraterni po przyrzeczeniach wieczystych. Odbywają się w klasztorze na warszawskim Służewie, który z wielką życzliwością gości świeckich dominikanów. Wśród dotychczasowych prelegentów byli m.in. o. dr hab. Tomasz Gałuszka OP, o. Adam Szustak OP, o. dr Vivian Boland OP, o. prof. Waldemar Linke CP czy s. dr Gabriela Wistuba OP.

Do fraterni w większości miejsc zgłasza się coraz więcej nowych osób. Powstają także nowe fraternie – obecnie na etapie tworzenia są wspólnoty w Hermanicach, Rzeszowie, Radoniach, na warszawskim Służewie oraz w Ułan Ude (w rosyjskiej Buriacji). Ostatnio powstała grupa inicjatywna także przy klasztorze w Korbielowie.

Co roku na jesieni w domu rekolekcyjnym w Korbielowie organizowane są rekolekcje dla osób świeckich, które chcą żyć charyzmatem św. Dominika w codzienności. Wielu uczestników tych rekolekcji dołącza potem do fraterni w miejscu zamieszkania, chociaż rekolekcje nie są na to ukierunkowane.

Także członkowie fraterni uczestniczą raz w roku w prowincjalnych rekolekcjach, na których zawsze – przynajmniej w jednym dniu – gości prowincjał jako przełożony świeckich dominikanów w Polsce. Od 2015 r. odbywają się także rekolekcje dla przełożonych i osób odpowiedzialnych we fraterniach za formację.

Więcej informacji o świeckich dominikanach – na stronach www.swieccy.dominikanie.pl