W sobotę, 28 września br., podczas rekolekcji odbywających się w Korbielowie przedstawiciele fraterni z całej Polski wybrali nową Radę Prowincjalną.

Przełożonym prowincjalnym został wybrany Arkadiusz Pius Biały z łódzkiej fraterni bł. Sadoka i Towarzyszy, męczenników sandomierskich. Nowy przełożony był już członkiem Rady w poprzednich kadencjach, pełniąc różne funkcje w ciągu ostatnich 10 lat.

Zastępcą przełożonego prowincjalnego został wybrany Jacek Zejma z krakowskiej fraterni św. Alberta Wielkiego. Do nowej Rady wybrano także Romana Marcina Górskiego z fraterni Matki Bożej Cudownej Opieki w Lublinie oraz dwóch dotychczasowych członków Rady Prowincjalnej: Wiarę Maldzievę z fraterni św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sofii oraz Roberta Dominika Chrzanowskiego z wrocławskiej fraterni Najświętszego Imienia Maryi.

Na zdjęciu – skład nowej Rady, od lewej: Roman Górski, Wiara Maldzieva, Jacek Zejma, o. Maciej Biskup, Robert Chrzanowski i Arkadiusz Pius Biały (fot. Wojciech Kuźniar).

Zadania i wyzwania

Kadencja Rady Prowincjalnej świeckich dominikanów trwa cztery lata. Wyboru Rady dokonało ponad 60 przedstawicieli fraterni świeckich Zakonu Kaznodziejskiego, należących do Polskiej Prowincji Zakonu. W procedurze wyborczej uczestniczył także – jako skrutator – promotor świeckich dominikanów w Polsce, o. Maciej Biskup.

Rada Prowincjalna nie ma formalnej władzy nad świeckimi Zakonu Kaznodziejskiego, a przełożony prowincjalny nie jest bezpośrednim przełożonym fraterni ani poszczególnych osób.

Jak stanowi Dyrektorium świeckich dominikanów (art. 32 pkt. 3):

Rada Prowincjalna:
a. reprezentuje wspólnotę Świeckich Zakonu Kaznodziejskiego, w szczególności wobec prowincjała,
b. może zgłaszać postulaty na kapitułę generalną i prowincjalną Zakonu,
c. posiada głos doradczy przy mianowaniu promotora prowincjalnego,
d. opiniuje wniosek o powołanie nowej fraterni,
e. zapewnia rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i formacyjnych, np. poprzez wydawanie biuletynu, redagowanie strony internetowej itp.,
f. organizuje doroczne rekolekcje i zjazdy oraz inne wspólne przedsięwzięcia Świeckich w prowincji,
g. utrzymuje kontakt z fraterniami i profesami prywatnymi,
h. zatwierdza i przedstawia prowincjałowi do ratyfikowania i promulgowania Dyrektorium, opracowane przez komisję składającą się z przedstawicieli wszystkich fraterni,
i. przyjmuje inne dokumenty opracowane przez komisję składającą się z przedstawicieli wszystkich fraterni.

Do najważniejszych zadań Rady w najbliższym czteroleciu będzie należało dostosowanie Dyrektorium świeckich Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce do wydanych przez generała Zakonu wiosną 2019 r. deklaracji, a także troska o powstające nowe fraternie i zaangażowanie świeckich dominikanów w przygotowania i obchody jubileuszu 800. rocznicy przybycia dominikanów do Polski.

Więcej informacji o świeckich Zakonu Kaznodziejskiego – na stronie www.swieccy.dominikanie.pl