Studium Dominicanum zaprasza wszystkich, którzy pragną w sposób systematyczny i metodyczny pogłębić znajomość wiary i Kościoła.

Studium Dominicanum, działające przy klasztorze dominikanów na warszawskim Służewie, prowadzi zapisy na pierwszy rok dwuletniego kursu podstawowego oraz na kursy uzupełniające w roku akademickim 2019/2020.

Szkoła kieruje swoje zaproszenie także do osób spoza Warszawy. Oferta E-studium obejmuje dostęp na platformie e-learningowej do nagrań audio wszystkich wykładów dla kursu podstawowego Studium. W pakiecie znajdą się – sukcesywnie dodawane – wykłady z 14 całodziennych sesji zaplanowanych na najbliższy rok akademicki. Każda sesja będzie zawierała 8 godzin wykładowych.

Studium Dominicanum jest doskonałą okazją dla wszystkich, którzy pragną w sposób systematyczny i metodyczny pogłębić znajomość wiary i Kościoła. Naszym celem jest przekazywanie wiedzy i pomoc w zdobywaniu umiejętności pozwalających na samodzielne i wspólne poszukiwanie odpowiedzi na nurtujące pytania współczesnego świata.

Program kursu podstawowego obejmuje zajęcia z podstaw filozofii i teologii katolickiej. Jego celem jest wprowadzenie słuchaczy w najważniejsze zagadnienia filozofii naturalnej, metafizyki, filozofii przyrody, teologii naturalnej, teologii w dialogu z naukami przyrodniczymi, egzegezy i teologii biblijnej, kluczowych traktatów teologii dogmatycznej, podstaw teologii moralnej, bioetyki, nauczania społecznego Kościoła, teologii liturgii oraz elementów historii teologii i historii Kościoła.

Wykłady poprowadzą znakomici i cenieni wykładowcy z Warszawy, Krakowa, Lublina i Poznania. Wśród dominikańskich wykładowców znajduje się grupa ojców pracujących na co dzień w Instytucie Tomistycznym, który ma patronat nad szkołą.

Studium Dominicanum przygotowało także ciekawą ofertę dla osób, które pragną kontynuować edukację po zakończeniu kursu podstawowego. W ramach zajęć przedpołudniowych osoby te mogą dołączyć do jednej z dwóch grup: biblijnej i tomistycznej. Po południu obie grupy są zaproszone do udziału w serii oryginalnych wykładów monograficznych.

Słuchacze Studium Dominicanum mają także dostęp do biblioteki Instytutu Tomistycznego, która posiada bogate zbiory z dziedziny filozofii i teologii. Organizatorzy Studium serdecznie zapraszają do zapisania się do szkoły. Wszelkie informacje można znaleźć na stronie www.sd.dominikanie.pl.

Studium Dominicanum 2019/20 – plakat