Kapituła Generalna (Definitorów) w 2022 r. odbędzie się w Meksyku

Dominikanie zgromadzeni na Kapitule Generalnej w Biên Hòa zadecydowali, że następna Kapituła Generalna w 2022 roku odbędzie się w Meksyku. Oprócz Prowincji Meksyku gotowość zorganizowania kapituły zgłosiły Prowincje Polski, Kolumbii i Tajwanu. W finałowym głosowaniu Kraków otrzymał o 5 głosów mniej od zwycięskiego Meksyku.

Tym samym nie udało się zrealizować sugestii Kapituły Prowincji Polskiej z 2018 roku, która w rozdziale poświęconym Jubileuszowi 800-lecia przybycia dominikanów do Polski zachęcała „prowincjała, by na Kapitule Generalnej w 2019 r. podjął starania zmierzające do zorganizowania Kapituły Generalnej w roku 2022 w Krakowie, tak by wraz z Kapitułą Prowincjalną w 2022 r. stała się ona ważnym elementem świętowania jubileuszu naszej Prowincji” (por. AKP 2018,77).

Gratulujemy zatem braciom z Prowincji Meksyku i jej prowincjałowi, który z radością zaprasza na Kapitułę Generalną w 2022 r.

En México se celebrará el próximo Capítulo de la Orden de Predicadores

3 de agosto. Capítulo General Biên Hòa 2019 Vietnam. El pleno del Capítulo en Vietnam votó a favor celebrar En México el próximo Capítulo de la Orden de Predicadores. El Provincial de México, HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Juan Manuel nos expresa su alegría y el reto para la provincia de Santiago de México que representa, dá gracias a la Virgen de Guadalupe.

Opublikowany przez Ordo Praedicatorum Piątek, 2 sierpnia 2019