Relacja z przebiegu Kapituły Generalnej Dominikanów w Bien Hoa w Wietnamie (cz. 1).

W poniedziałek, 8 lipca o godz. 15.30 czasu wietnamskiego rozpoczęła się pierwsza sesja plenarna Kapituły Generalnej Zakonu Kaznodziejskiego. Uczestników przywitał Prowincjał Wietnamu, który wskazał na zmiany dokonujące się w tym kraju. Gdy kilkanaście lat temu generał zakonu, br. Timothy Radcliffe OP wizytował tutejszą prowincję, nie wolno mu było zostać na noc w klasztorze. Musiał wracać do hotelu. Dziś prawie dwustu uczestników i gości kapituły może spokojnie obradować, korzystając z gościnności seminarium duchownego. Generał Zakonu, br. Bruno Cadore OP przedstawił po kolei wszystkich uczestników kapituły i zaproszonych gości, tłumaczy i obsługę techniczną kapituły.

Następnie głos zabrał br. Alain Arnould OP i zaprezentował procedurę wyboru nowego Generała Zakonu. Przewidziane są cztery sesje, które odbędą się w grupach językowych i regionalnych oraz sesja plenarna (tzw. tractatus). Dyskusja nad kandydatami będzie trwała trzy pełne dni. Wybory odbędą się czwartego dnia, to jest w sobotę 13 lipca.

Prawnik Zakonu, br. Benjamin Earl OP przedstawił braciom procedury obowiązujące podczas Kapituły. Krótko opisał rolę przewodniczącego, komitetu koordynującego, moderatorów oraz tryb prac komisji i sesji plenarnych. Starał się również omówić tryb tworzenia dokumentów poszczególnych, nanoszenia na nie poprawek i głosowań.

Na zakończenie sesji, Generał br. Bruno Cadore OP wyraził wdzięczność Bogu, który go nie opuścił podczas długiej pielgrzymki kaznodziei, jaką była posługa przełożonego Zakonu, przeprosił za swoje błędy, prosił o ich wybaczenie oraz Boże i ludzkie miłosierdzie. Kończący swoją kadencję Generał podziękował również wszystkim braciom, z którymi współpracował: prowincjałom, asystentom i wikariuszom.