13 lipca 2019 roku Gerard Francesco Timoner III został przez Kapitułę Generalną dominikanów wybrany na 88. generała Zakonu Kaznodziejskiego

Gerard Francesco Timoner III urodził się 26 stycznia 1968 roku w Daet na Filipinach. Formację dominikańską rozpoczął w 1985 roku. Pierwsze śluby zakonne złożył w 1989 roku, a święcenia kapłańskie przyjął w 1995 r. W 1991 roku uzyskał stopień licencjata filozofii w filipińskim Dominikańskim Centrum Studiów Międzynarodowych, a stopień licencjata teologii w Uniwersytecie św. Tomasza w Manilii w 1994 r. Licencjat z teologii świętej uzyskał na Katolickim Uniwersytecie w Nijmegen w Holandii w 2004 roku. Timoner pracował jako prorektor ds. Religijnych i rektor Uniwersytetu św. Tomasz w Manilii od 2007 do 2012 roku, do czasu, gdy został wybrany na prowincjała Prowincji Filipin. Na największym katolickim uniwersytecie w Azji prowadził zajęcia m.in. z teologii międzykulturowej oraz sakramentologii szczegółowej (o sakramencie pokuty i pojednania oraz kapłaństwa). W 2014 roku papież Franciszek powołał go do Międzynarodowej Komisji Teologicznej (poważne gremium eksperckie przy Kongregacji Nauki Wiary). Po zakończeniu kadencji na początku 2017 roku generał Zakonu, Bruno Cadoré powierzył mu funkcję socjusza ds. Azji i Pacyfiku, którą sprawował do dnia wyboru na generała Zakonu. W swoich homiliach często odwołuje się do Franciszkowych słów o potrzebie „ubogiego Kościoła dla ubogich” oraz ewangelizacji. W roku jubileuszowym 800-lecia Zakonu Kaznodziejów napisał artykuł: „Miłosierdzie prawdy: Serce dominikańskiej teologii ewangelizacji”