7 lipca 2019 r. rozpoczęła się w Bien Hoa, w Wietnamie kolejna Kapituła Generalna, na której reprezentanci Zakonu z całego świata wybiorą 88. Generała Zakonu.

Z Polskiej Prowincji Zakonu Braci Kaznodziejów na Kapitułę udali się bracia: Paweł Kozacki OP – prowincjał, Jarosław Głodek OP, Wojciech Delik OP, Mikołaj Luchok OP oraz w roli tłumacza – Dominik Jarczewski OP. Na kapitule będzie także obecny wiceprowincjał Tajwanu br. Angelik Kicuła. Podczas kapituły poza wyborem nowego Generała, bracia będą zastanawiali się nad przyszłością Zakonu, będą razem się modlić i obradować nad naszym prawem, tak by głoszenie Ewangelii na wzór św. Dominika było jeszcze bardziej skuteczne. Kapituła będzie trwała do 4 sierpnia 2019 r. Wszystkich prosimy o modlitwę w intencji owocnych obrad Kapituły.

Więcej na ten temat:

Welcome to General Chapter Biên Hoà 2019