Relacja z przebiegu Kapituły Generalnej Dominikanów w Bien Hoa w Wietnamie (cz. 2).

Pierwszy pełny dzień obrad Kapituły Generalnej rozpoczął się od wystąpienia Bruno Cadoré, który przedstawił swoje Relatio, czyli raport o stanie Zakonu, a jednocześnie podsumowanie swojej dziewięcioletniej kadencji. Generał omówił najważniejsze tematy, z którymi spotykał się podczas swojej posługi. Staną się one punktem wyjścia do dyskusji Kapituły o przyszłości Zakonu i zadaniach, na których będzie chciał się skoncentrować. Relatio będzie wkrótce dostępne w polskim tłumaczeniu.

Ciekawostką podaną przez br. Bruno są aktualne dane o liczebności dominikanów w świecie. W Zakonie Braci Kaznodziejów mamy teraz 4176 prezbieterów, 138 diakonów, 800 studentów, 266 braci współpracowników, 196 nowicjuszy i 210 postulantów. Jest nas dziś nieco mniej niż na początku kadencji ustępującego Generała.

Przedpołudnie dopełniła sesja w ośmiu grupach językowych: czterech angielskojęzycznych, dwóch francuskojęzycznych i dwóch hiszpańskojęzycznych. Bracia dzieli się impresjami po wystąpieniu Bruno Cadoré.

Popołudnie zaczęło się od sprawozdania syndyka Zakonu Juana Luisa Mediavilla Garcia OP z Prowincji Hiszpanii, który przedstawił raport na temat sytuacji ekonomicznej Zakonu. Mówił o wpływach i wydatkach, kosztach i depozytach, deficytach i bilansach… Na ekranie zmieniały się tabelki, liczby, wykresy… Trudno było za tym nadążyć i zapamiętać, ale dla każdego z kapitularzy są one dostępne w „Atrium”, czyli platformie internetowej Kapituły. Br. Juan Luis zakończył stwierdzeniem, że do sprawiedliwego zarządzania finansami Zakonu konieczne jest, by wszystkie Prowincje przedstawiały kompletne dane o swojej sytuacji ekonomicznej. Zaproponował również rozważenie dwóch zagadnień: po pierwsze, wprowadzenie jednolitego systemu ekonomicznego dla całego Zakonu oraz centralizacji dominikańskiej solidarności, tak by pomoc docierała do rzeczywiście najbardziej potrzebujących miejsc Zakonu.

Druga sesja popołudniowa była sesją plenarną. Zgromadzeni bracia dzielili się tym, nad czym dyskutowali przed południem w grupach językowych. Inspiracją było ponownie Relatio Bruno Cadoré. Wśród poruszanych tematów znalazły się: 1. Restrukturyzacja Zakonu. 2. Synergia kaznodziejstwa, misji, życia wspólnego i studium. 2. Współpraca w dziele formacji początkowej i stałej, pomiędzy Prowincjami oraz instytucjami pod bezpośrednią jurysdykcją Generała. 4. Solidarność skierowana ad intraad extra Zakonu. 5. Powołanie do bycia stróżami nadziei wobec słabości, obojętności i podziałów.

Od środy do piątku Kapituła będzie rozmawiać o kandydatach na nowego Generała Zakonu. W sobotę, 13 lipca o godz. 9.00 czasu wietnamskiego (4.00 czasu polskiego) odprawiona zostanie msza św. o Duchu Świętym, a następnie rozpoczną się głosowania.