Ojciec Dominik obronił rozprawę doktorską z filozofii na Wydziale Filozoficznym paryskiej Sorbony.

Temat pracy brzmiał: „Teoria poznania Clarence’a Irvinga Lewisa” (La théorie de la connaissance do Clarence Irving Lewis), a jej promotorem był prof. Jocelyn Benoist z Uniwersytetu Paris I Panthéon-Sorbonne.

Publiczna obrona pracy miała miejsce w Paryżu 20 czerwca br. Prócz rodziny o. Dominika wzięli w niej udział bracia z Polskiej Prowincji, m.in. prowincjał o. Paweł Kozacki OP, regens studiów o. Maciej Roszkowski OP oraz rektor Kolegium oo. Dominikanów w Krakowie o. Paweł Klimczak OP.

Ojciec Dominik Jarczewski OP urodził się w 1986 roku w Warszawie. Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w 2005 roku. Śluby wieczyste złożył w 2011 roku, a rok później otrzymał święcenia kapłańskie. Bezpośrednio po święceniach pracował w miesięczniku „W drodze” i był duszpasterzem duszpasterstwa młodzieży „Schron” w Poznaniu. W 2013 ukończył studia z filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie, przed podjęciem studiów doktoranckich, uzyskał tytuł magistra filozofii współczesnej, w programie badawczym prowadzonym przez École Normale Supérieure i École des Hautes Études en Sciences Sociales w Paryżu.

o. Dominik obronił pracę doktorską z wyróżnieniem.