Z inicjatywy naszego brata, o. Macieja Zięby OP powstał projekt upamiętnienia pontyfikatu św. Jana Pawła II

Wraz z pomysłodawcą cieszymy się, że projekt zyskał aprobatę i wsparcie Konferencji Episkopatu Polski.

Stowarzyszenie Lednica 2000, Stowarzyszenie  „Środowisko Ks. Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II”, Centrum Myśli Jana Pawła II, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II, Instytut Tertio Millennio ze  Związkiem Harcerstwa Rzeczpospolitej, Związkiem Harcerstwa Polskiego oraz Rodziną Szkół im. Jana Pawła II pragnie nadać setnej rocznicy urodzin Jana Pawła szczególny charakter przez zbudowanie duchowego pomnika z serc i umysłów tysięcy Polaków na który złożą się modlitwy, działalność charytatywna, edukacyjna i kulturowa.

Celem projektu jest promowanie dziedzictwa Jana Pawła II, upowszechnianie dorobku i wartości, których nauczał oraz budzenie poczucia współodpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę. W jego rdzeń wbudowane jest  wyzwalanie świadectwa wiary i dobrej społecznej energii oraz wzmacnianie ducha współpracy i wspólnoty w szerokich kręgach społecznych. Powinien więc służyć jednoczeniu się Polaków ponad wszelkim różnicami i podziałami w imię tworzenia międzyludzkiej solidarności oraz budowania wspólnego dobra.

Badania CBOS od 2005 r. do października 2018 (ostatnie) – niezmiennie pokazują, że 92-94 % Polaków uważa Jana Pawła za bardzo ważny autorytet.

Jak podkreśla o. Maciej Zięba OP: Projekt będzie służył przypomnieniu nauczania i myślenia  Papieża, gdyż jego poglądy na sytuację Kościoła, na Polskę, na  rolę kapłaństwa, znaczenie świeckich w Kościele,  znaczenie rodziny,  a takoż na pracę ludzką, relacje z krajami ościennymi, na dialog międzyreligijny, są nadal niezmiernie twórcze i aktualne.

Dla o. Macieja Zięby OP inicjatywa jest duchową, a nie spiżową, formą upamiętnienia świętego pontyfikatu: W 1999 r.  rozmawiałem z papieżem razem z abp Tadeuszem Gocłowskim, o upamiętnieniu pontyfikatu przez powołania fundacji wspierającej uczniów. Z tej rozmowy  dobrze zapamiętałem papieskie słowa, aby nie stawiać pomników kamiennych, ale próbować tworzyć pomniki serca. Chcemy więc poprzez akcję „Dar na Stulecie” zbudować duchowy pomnik dla Jana Pawła II.

Wydarzenia organizowane w ramach projektu są skierowane do wszystkich grup społecznych. Do projektu zaproszeni są mieszkańcy miast i wsi (parafie), osoby starsze, młodzież, studenci, więźniowie, chorzy, ruchy, organizacje i stowarzyszenia katolickie, członkowie organizacji pozarządowych, duszpasterstwa akademickie i post-DA.

Pomysłodawcy przygotowują interaktywną mapę „Mapę dobra”, na której zaznaczone będą wszelkie inicjatywy, pokazujące dobro, które potrafią wyzwolić uczestnicy projektu.

https://www.facebook.com/darnasto

https://darna100.pl

Filmy promocyjne:

https://www.youtube.com/watch?v=iVXm141Q_os&t=9s

https://www.youtube.com/watch?v=7SJRByhsx_A