Odznaka honorowa „Bene Merito” jest przyznawana przez Ministra Spraw Zagranicznych RP za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

Odznaka honorowa „Bene Merito” jest przyznawana przez Ministra Spraw Zagranicznych RP za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

W dniu 12 czerwca w Ambasadzie RP w Pradze o. Hieronim Kaczmarek OP otrzymał odznakę „Bene Merito”, która jest przyznawana za działalność wzmacniającą pozycję Polski w świecie. W imieniu ministra spraw zagranicznych odznakę wręczyła ambasador RP w Republice Czeskiej Barbara Ćwioro.

Wręczając odznakę, Ambasador podziękowała o. Hieronimowi za opiekę nad Polską Parafią od 2011 roku. Podkreśliła, że dzięki osobistemu zaangażowaniu o. Hieronima, patronem Polskiej Parafii w Pradze stał się św. Jan Paweł II. W swojej działalności o. Hieronim integrował nie tylko parafian, ale całą polską społeczność w Pradze. Inicjował on współpracę Parafii z wszystkimi polskimi instytucjami i środowiskami (Ambasada RP, Instytut Polski, Klub Polski, Klub Polskiego Biznesu, Stowarzyszenie Trampolina, grupa „Polacy w Pradze”). Szczególnym wyrazem współpracy i spotkania tych środowisk stało się parafialne święto „Karolki”, w czasie którego obchodzono rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Ambasador Barbara Ćwioro przypomniała publikacje o. Hieronima na temat relacji Kościół – państwo w Republice Czeskiej. Były one wydane w dwóch w dwóch wersjach językowych, jako „Czechy. Kościół i państwo” (Kraków 2016) oraz „Církev a stát. Český případ” (Brno 2017). Ponadto zwrócono uwagę na udział o. Hieronima w kilku konferencjach i kongresach naukowych oraz publikowanie artykułów w książkach naukowych.

Obecny na uroczystości o. kardynał Dominik Duka OP podkreślił, że uhonorowanie proboszcza Polskiej Parafii w Pradze jest wyrazem uznania zarówno dla Kościoła katolickiego w Czechach, jak i Zakonu Dominikanów. Przy tej okazji wyraził wdzięczności Polskiej Prowincji Dominikanów za pomoc świadczoną czeskim braciom w czasie rządów komunistycznych. Wyraził też uznanie o. Hieronimowi za odwagę przyjścia w roku 1991 do kraju tak zlaicyzowanego, jakim są Czechy, aby pomóc w odnowie życia zakonnego. Pomoc ta polegała na pełnieniu funkcji wychowawcy  młodych dominikanów z Czech i ze Słowacji.

W uroczystości udział wzięli także przedstawiciele wielu polskich instytucji w Pradze,  przedstawiciel nuncjatury oraz członkowie Polskiej Parafii i przyjaciele o. Hieronima.