Już 1 czerwca 2019 roku na Polach Lednickich, u źródeł chrzcielnych Polski, odbędzie się XXIII Spotkanie Młodych LEDNICA 2000 pod hasłem „Wiesz, że Cię kocham”.

Zgromadzeni w dniu 1 czerwca 2019 roku na XXIII Spotkaniu Młodych LEDNICA 2000, będziemy przeżywali i rozważali słowa tegorocznego hasła –„Wiesz, że Cię kocham”. Słowa te, zaczerpnięte z Ewangelii według świętego Jana (J 21,15), towarzyszą nam od wielu lat. Prowadzą nas w modlitwie na Polach Lednickich, wyśpiewywanej tysiącami głosów: „Panie mój, wiesz, że Cię kocham. Ty wszystko wiesz, miłuję Cię!”. Tym razem jednak chcemy, by każdy pielgrzym Lednicy usłyszał te słowa jako wyznanie miłości wyśpiewane przez Boga do każdego z nas: „Wiesz, że Cię kocham”. Wiedzeni intuicją Ojca Jana W. Góry OP, pierwszego duszpasterza Lednicy, czerpać będziemy z przemówienia św. Jana Pawła II, wygłoszonego do młodych w Krakowie w 1987 roku. Ojciec Święty wskazał wówczas na Eucharystię jako na sakrament dający nam „siłę przebicia”, czyli moc potrzebną do zmagania się z codziennością, ze wszystkim, co jest wyzwaniem dla młodego życia. Papież powiedział również, że „człowiek jest mocny wtedy, kiedy wie, że jest kochany”. Przesłanie św. Jana Pawła II sprawiło, że chcemy, by tegoroczna Lednica była zachwytem nad skarbami, które ofiarowuje nam Kościół –nad spowiedzią i Eucharystią. Są to dwa sakramenty, w których Chrystus do każdego z nas mówi: „Kocham Cię!”. Poprzez wiarę doświadczamy w nich niemal namacalnie Jego miłości i wiedząc, że jesteśmy przez Boga umiłowani, mamy siły, by iść dalej w życie. XXIII Spotkanie Młodych LEDNICA 2000 będzie więc naszym wspólnym zachwytem nad dwoma z pozoru zwykłymi sakramentami. Mamy nadzieję, że razem uda nam się usłyszeć i doświadczyć, jak Jezus mówi w nich do każdego z nas: „Wiesz, że Cię kocham”.

SYMBOLE TEGOROCZNEGO SPOTKANIA

Wielkim charyzmatem Spotkań Lednickich jest mnogość symboliki. To właśnie dzięki prostym gestom i przedmiotom możemy lepiej zrozumieć treści naszej wiary. Dziś ważne jest nie tylko to,co się słyszy i widzi,ale również to co można trzymać w dłoniach. Na LEDNICY zmieniamy znaczenie przysłowiowego „gadżetu” na „symbol” i „znak”. To inny poziom, inny sens, w końcu –inny CEL!

CO OTRZYMA UCZESTNIK SPOTKANIA?

Pieczęć – używana od najwcześniejszych czasów jako sposób uwierzytelniania dokumentów i potwierdzenia własności. Przypomni Ci o tym, że wszyscy zostaliśmy opieczętowani Duchem Świętym w sakramencie chrztu oraz bierzmowania. W tym momencie Bóg zawarł przymierze z każdym z nas jako wyraz bezgranicznej miłości, a zostało ono wypełnione w Jezusie Chrystusie przez śmierć na krzyżu.

Świeca – to symbol światła i pokoju. Jak co roku na Polach Lednickich rozbłysną dziesiątki tysięcy świec. Jest to znak płonącej wiary.

Rachunek sumienia – pragniemy obdarować uczestników praktycznym przewodnikiem w drodze do sakramentu pokuty i pojednania. Mamy nadzieję, że pomoże on w spotkaniu z miłosiernym Bogiem, który gdy przy chodzimy do spowiedzi,mówi do nas: „Wiesz, że Cię kocham”.

PROGRAM SPOTKANIA:

8.00 Otwarcie Pól Lednickich

Spowiedź

12.00 Anioł Pański

15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

17.00 Rozpoczęcie XXIII Spotkania Młodych LEDNICA 2000

Część I: Opowiem Ci o Spowiedzi. W pierwszej części Spotkania odkryjemy na nowo spowiedź jako sakrament, w którym Jezus mówi do nas „Wiesz, że Cię kocham”. Przywołując ewangelię o powołaniu Mateusza, pokażemy młodym ludziom, że spowiedź nie jest przykrym obowiązkiem, ale osobistym spotkaniem z miłością Chrystusa,dzięki któremu człowiek odzyskuje poczucie sensu w życiu. W tej części wspólnie pobłogosławimy wszystkich kapłanów, by w codziennej spowiedzi potrafili patrzeć na nas z taką samą miłością, z jaką patrzy nas Jezus.

Część II: Opowiem Ci o Eucharystii. „Eucharystia to uczta grzeszników, którzy wierzą, że im przebaczono.” Takimi słowami określa ją o. Wojciech Prus OP,podkreślając, że spowiedź jest tylko początkiem naszej wspólnej drogi z Jezusem. Dalej opowiadać będziemy o tym, że Eucharystia stanowi jej kontynuację. Jest sakramentem, w którym Jezus mówi do nas „Wiesz, że Cię kocham” i daje nam pokarm umacniający nas na dalszą drogę. Przez wyjątkową procesję objaśniającą znaczenie symboli towarzyszących nam podczas Mszy Świętej, przygotujemy się do wspólnej Eucharystii, którą przeżywać będziemy zaraz po zakończeniu tej części.

20.00 Eucharystia

Godzina św. Jana Pawła II

Część III: Opowiem Ci o Miłości. Przez całe Spotkanie będziemy opowiadać o dwóch sakramentach, w których Chrystus mówi do każdego z nas: „Kocham Cię!”. W trzeciej części dzięki słowom Pieśni nad pieśniami doświadczamy niemal namacalnie Jego miłości. Dzięki świadomości tego, że jesteśmy przez Boga umiłowani, uświadomimy sobie, że mamy siłę by iść dalej w życie pomimo trudnych warunków.

23.15 Adoracja Najświętszego Sakramentu

23.45 Wybór Chrystusa

24.00 Przejście przez Bramę III Tysiąclecia

Serdecznie zapraszamy!

Duszpasterze Lednicy: Wojciech Prus OP i Mateusz Kosior OP