25 maja Ojciec Kardynał Dominik Duka OP udzielił święceń prezbiteratu naszym braciom.

Kolejna uroczystość w klasztorze krakowskim. Podczas mszy świętej w sobotę, 25 maja 2019 roku o godz. 10.00 bracia: Gaweł Włodarczyk, Grzegorz Ćwierkiewicz, Marcin Słowik, Dominik Zarychta oraz Adam Policha przyjęli sakrament święceń z rąk prymasa Czech, a naszego współbrata, Ojca Kardynała Dominika Duki OP.

Podczas kazania Ojciec Dominik przypomniał, że jedynym Kapłanem jest Jezus, a święcenia wprowadzają w tajemnicę uczestnictwa w tym jedynym kapłaństwie. Zachęcił też braci, aby byli pasterzami na wzór Chrystusa, który za swoje owce oddał własne życie. Tylko wtedy będą żyli pełnią sakramentu święceń, gdy w ten pełen poświęcenia sposób, będą zabiegać o zbawienie innych.

W najbliższym czasie ojcowie neoprezbiterzy udadzą się do klasztorów, które wskazał im ojciec prowincjał Paweł Kozacki.

Módlmy się za naszych braci, aby we wszystkich nowych zadaniach, które na nich czekają, potrafili naśladować Chrystusa Dobrego Pasterza.