18 maja 6 naszych braci przyjęło święcenia diakonatu.

Radość w Krakowie. Kolejni bracia przyjęli święcenia diakonatu podczas mszy św. o godz. 10:00 w sobotę, 18 maja 2019 roku. Ksiądz biskup Janusz Mastalski wyświęcił braci Dawida Grześkowiaka, Marcina Rutkowskiego, Mateusza Przytulskiego, Michała Kumorka, Radosława Więcławka oraz Tomasza Kalisza na diakonów, którzy od tej pory będą posługiwać w różnych duszpasterstwach działających przy krakowskim klasztorze, aby w ten sposób dzielić się z innymi łaską otrzymanych święceń.

Podczas kazania ks. bp Janusz Mastalski zwracając się do braci diakonów mówił o pięknie powołania otrzymanego od Boga, które powinno być ich dumą oraz wskazał im, że ich celem jest szczęśliwe życie w otrzymanym charyzmacie, bo tylko wtedy będą innych potrafili do tego szczęścia poprowadzić. Gratulując rodzinom braci, ks. bp Janusz bardzo mocno podkreślił, jak wielką moc ma modlitwa rodziców oraz zachęcał ich, żeby nieustannie roztaczali nas swoimi dziećmi „modlitewną tarczę”.