Ojciec Janusz obronił swoją pracę doktorską na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie

Ojciec Janusz Pyda obronił swoją dysertację doktorską zatytułowaną „Wcielenie Słowa jako cud w teologii św. Tomasza z Akwinu”. Promotorem pracy był ojciec Jacek Salij OP, a recenzentami ks. prof. Tadeusz Dola i ks. prof. Dariusz Gardocki SJ. W dniu 23 maja na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, oprócz rektora ks. prof. Krzysztofa Pawliny oraz rady naukowej, obronie pracy przysłuchiwali się pan Antoni Libera z żoną i synem oraz prowincjał o. Paweł Kozacki, regens o. Maciej Roszkowski, dyrektor Instytutu Tomistycznego o. Mateusz Przanowski, rektor o. Paweł Klimczak, przeor krakowski o. Piotr Ciuba. Obecni też byli bracia, którzy współpasterzowali z o. Januszem w Beczce: Maciej Okoński i Paweł Szylak. Praca została obroniona przez o. Janusza z wyróżnieniem.