Erygowano nowy dom Polskiej Prowincji Zakonu Braci Kaznodziejów.

Z radością informujemy, że powstał nowy dom Polskiej Prowincji na Jamnej w diecezji Tarnowskiej, na terenie Parafii Bukowiec. Akt erygowania domu zakonnego pod wezwaniem Matki Bożej Niezawodnej Nadziei wydany w Rzymie przez generała Zakonu w dniu 7 maja 2019 r. został odczytany przez br. Wojciecha Gołaskiego OP w niedzielę, 19 maja po mszy św. o godz. 11.00 w kościele na Jamnej. Tym samym rozpoczął swoje istnienie 29. klasztor Polskiej Prowincji Dominikanów. Wierni zebrani na mszy św. przyjęli ten fakt brawami. Po południu w gronie dominikańskim (prowincjał br. Paweł Kozacki oraz br. Andrzej Chlewicki i br. Wojciech Gołaski) zostały odczytane  asygnaty do nowopowstałego domu dla braci mieszkających dotąd na Jamnej. Wikariuszem prowincjała do czasu mianowania przełożonego został br. Andrzej. Informacje o minowaniu i instalacji przełożonego domu zostaną ogłoszone na początku czerwca.