KUL w hołdzie swojemu Rektorowi. Ogólnopolska konferencja naukowa: Pedagogiczno–etyczne przesłanie o. Jacka Woronieckiego

Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL

Zaprasza na Ogólnopolską konferencję naukową:

KUL w hołdzie swojemu Rektorowi. Pedagogiczno etyczne przesłanie o. Jacka Woronieckiego OP

10 maja 2019, Collegium JP II s. 10

Konferencja odbywać się będzie pod patronatem JM Księdza Rektora KUL i Prowincjała Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego.

Program konferencji