Relacja z Jubileuszu 150-lecia pobytu mniszek dominikańskich w Świętej Annie

W niedzielę, 12 maja, mniszki dominikańskie w Świętej Annie wraz z kilkuset gośćmi uroczyście świętowały jubileusz 150 lat pobytu w tym miejscu. Mszę św. celebrował biskup rzeszowski, ks. Jan Wątroba, wcześniej biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej, zaprzyjaźniony z siostrami. Homilię wygłosił o. Paweł Kozacki, prowincjał Polskiej Prowincji Dominikanów. Opisując pokrótce dzieje klasztoru, którego siedziba była pierwotnie w Piotrkowie Trybunalskim, przypomniał, że siostry zostały przeniesione przez zaborców do Świętej Anny, by tam umrzeć, a słuch po klasztorze miał zaginąć. O. Prowincjał zaakcentował m.in. to, że warunkiem trwania i rozwoju każdej wspólnoty jest wsłuchiwanie się w Słowo Boże i wiara w to, że Pan Bóg nieustannie rozciąga swój namiot nad tymi, którzy idą za Nim.
Przedstawiciele miejscowych władz dziękowali siostrom za modlitwę i jej duchowe owoce dla lokalnej społeczności.
Po mszy św. przez kilka godzin trwała świąteczna agapa w bardzo rodzinnej atmosferze. Wśród przybyłych na uroczystości były mniszki z Radoń oraz z klasztorów w Czechach, dominikanki czynne, Małe Siostry Baranka, bracia studenci z Krakowa, ojcowie z różnych klasztorów, a także świeccy dominikanie reprezentujący kilka fraterni. Siostrom, które w tym dniu opuściły klauzurę, towarzyszyli także członkowie ich rodzin, przyjaciele, sąsiedzi, dobrodzieje. Można było zaopatrzyć się w wytwory pracy sióstr – ręcznie robione świece, kartki, pierniki oraz w pięknie wydane albumy o klasztorze.