Ojciec Karol obronił rozprawę doktorską z teologii dogmatycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

Temat pracy nowego doktora Polskiej Prowincji Zakonu Dominikanów brzmiał: Od dogmatu do kerygmatu. Josepha Ratzingera / Benedykta XVI teologia głoszenia, ewangelizacji i misji.

Publiczna obrona rozprawy odbyła się 8 maja br. w Katowicach. Wzięli w niej udział współbracia z Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego na czele z prowincjałem polskich dominikanów, ojcem Pawłem Kozackim, i regensem studiów, ojcem Maciejem Roszkowskim. Promotorem pracy był ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik z Uniwersytetu Śląskiego, a jej recenzentami ks. dr hab. Grzegorz Bachanek, prof. UKSW, oraz ks. dr hab. Roman Słupek SDS. Jak ocenili członkowie komisji, obrona była „spokojna i elegancka”.

Ojciec Karol Wielgosz urodził się w 1979 roku w Bytomiu. Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w 1998 roku. Śluby wieczyste złożył w 2004 roku, a rok później otrzymał święcenia kapłańskie. Studia kontynuował na uniwersytecie we Fryburgu. Pracował potem duszpastersko m.in. w Tarnobrzegu, na Trynidadzie i Tobago oraz w Katowicach, był też kapelanem mniszek dominikańskich w Świętej Annie. Pracę licencjacką na temat „Hermeneutyka evangelical według Evangelical Catholicism George Weigel’a” napisał pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jerzego Szymika. Obecnie mieszka w klasztorze w Krakowie.

Do Polskiej Prowincji należy obecnie 62 braci, którzy mają stopień doktora.