Zjazd Prowincjałów Dominikańskich Europy (Inter Europae Ordinis Praedicatorum) odbył się w Wiedniu w dniach 23-27 kwietnia.

Zjazd Prowincjałów Dominikańskich Europy (Inter Europae Ordinis Praedicatorum) odbył się w Wiedniu w dniach 23-27 kwietnia.

Pierwszego dnia obrad dominikanie rozmawiali między innymi o zbliżającej się Kapitule Generalnej w Biên-Hoà w Wietnamie, sposobie zarządzania Zakonem przez generała oraz roli jego socjuszy. Drugi dzień upłynął pod znakiem rozmów o powołaniu braci współpracowników i powołaniu kleryckim Zakonu Kaznodziejskiego. W debacie tej oficjalne wystąpienia mieli bracia z Polski: prowincjał Paweł Kozacki i brat Mariusz Skowroński, którzy mówili o sytuacji braci współpracowników. Trzeciego dnia, bracia przedstawiali zaangażowania misyjne poszczególnych prowincji oraz dyskutowali o misji dominikanów powołanych do przepowiadania Ewangelii w dzisiejszym świecie. Natomiast tematem ostatniego dnia były instytucje intelektualne Zakonu pozostające pod bezpośrednią zarządem generała Zakonu. Prowincjałowie obradowali również w grupach regionalnych. Liturgię godzin oraz msze św. Dominikanie sprawowali w wiedeńskiej bazylice pw. Santa Maria Rotunda.

W spotkaniu uczestniczyli: generał Zakonu, Bruno Cadoré, wraz z czterema socjuszami, dziewiętnastu prowincjałów i czterech wikariuszy prowincjalnych. Obrady wspomagało siedmiu tłumaczy, gdyż rozmowy toczyły się w trzech oficjalnych językach Zakonu: angielskim, francuskim i hiszpańskim. Wśród uczestników spotkania było pięciu Polaków: prowincjał – br. Paweł Kozacki, wikariusz Wikariatu Ukrainy – br. Jacek Dudka, wikariusz Wikariatu Węgier – br. Andrzej Kostecki, członek Komisji ds. Braci Współpracowników – br. Mariusz Skowroński oraz br. Łukasz Wiśniewski jako tłumacz.

Pobyt w Wiedniu stał się również okazją do szybkiego zwiedzenia miasta, wizyty w Kunsthistorisches Museum oraz wysłuchania koncertu organowego w Złotej Sali Domu Muzyki (znanej z wiedeńskich koncertów noworocznych). Ostatniego wieczoru gospodarze uraczyli przybyłych braci kolacją złożoną z tradycyjnych dań kuchni wiedeńskiej. Scenerią wieczoru były rozległe podziemia jednej z kamienic starego miasta.

Sporym zaskoczeniem dla Polaków przybyłym na IEOP do Wiednia był moment, kiedy trafili na nocleg do domu gościnnego Niemieckiego Zakonu Krzyżackiego – tego samego z którym biliśmy się w 1410 roku pod Grunwaldem i którego znakiem jest czarny krzyż na białym płaszczu.

Przyszłoroczne spotkanie dominikańskich prowincjałów odbędzie się w Madrycie.