Laur Konserwatorski 2019 - dla Klasztoru oo. Dominikanów w Lublinie za remont Bazyliki pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika

17 kwietnia 2019 r. w Teatrze Starym w Lublinie została rozstrzygnięta XX edycja Wojewódzkiego Otwartego Konkursu „Laur Konserwatorski”. Konkurs odbył się pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków, Wojewody Lubelskiego i Marszałka Województwa Lubelskiego. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły TVP 3 i Polskie Radio Lublin.

Za wzorcowe przeprowadzenie prac konserwatorskich uhonorowano 4 realizacje konserwatorskie. Jedną z nich jest dominikańska Bazylika w Lublinie.

W imieniu klasztoru z rąk wojewody lubelskiego p. Przemysława Czarnka Laur Konserwatorski odebrał o. przeor, Krzysztof Modras OP wraz z o. Grzegorzem Kluzem OP, który był przeorem klasztoru w okresie przeprowadzania prac remontowych i konserwatorskich w Bazylice .

W uroczystości uczestniczyli między innymi przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz prowincjał polskiej prowincji dominikanów o. Paweł Kozacki OP.

Po wręczeniu nagród wszyscy uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do klasztoru dominikanów na poczęstunek. Ostatnim punktem programu było zwiedzanie Bazyliki. Po Bazylice oprowadzali: p. Barbara Stolarz (WUOZ), p. Alicja Wiśniewska (WUOZ ) oraz p. Maciej Filip (Kompleksowa Konserwacja Zabytków Maciej, Filip Aneta Filip S.C.). Zwiedzającym towarzyszyli o. Krzysztof Modras OP i o. Grzegorz Kluz OP.

Bazylika została wyremontowana w ramach projektu „Klasztor w sercu miasta” – renowacja Bazyliki Ojców Dominikanów w Lublinie” ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Całkowity koszt projektu wyniósł 15,6 mln zł, kwota dofinansowania ze środków UE: 12,8 mln zł.

Remont bazyliki realizowany był w okresie IX.2016-VI.2018 i objął:
• renowację całej Bazyliki (oprócz kaplicy Tyszkiewiczów i prezbiterium, które zostały odrestaurowane w poprzednich latach);
• prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku wraz z konserwacją siedmiu ołtarzy, ambon, obrazów i organów w Kaplicy MB Paryskiej;
• wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego z wykorzystaniem pomp ciepła;
• udostępnienie Kaplicy MB Paryskiej na kameralną salę koncertową;
• utworzenie dodatkowego wejścia do Bazyliki z dostępem dla osób niepełnosprawnych;
• przystosowanie Bazyliki do realizacji w jej przestrzeni bogatej oferty kulturalnej i edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

Celem konkursu „Laur Konserwatorski” było wyłonienie wyróżniających się realizacji konserwatorskich cechujących się wysoką jakością, prawidłowością działań przy zabytku, szczególną dbałością o kompleksowe przywrócenie mu świetności i utrwalenie wartości oraz znaczenia; promocja dobrych wzorów realizacji prac przy zabytku, adaptacji i dbałości o jego właściwe utrzymanie i zagospodarowanie oraz uhonorowanie i wyróżnienie wzorowych inwestorów-gospodarzy zabytków i wykonawców prac.

Poprzedni Laur Konserwatorski lubelski klasztor otrzymał 25 kwietnia 2013 za renowację Kaplicy Tyszkiewiczów.