Co w marcowym miesięczniku „W drodze”

Co w marcowym miesięczniku „W drodze”

Co w marcowym miesięczniku „W drodze”

 

Kościół kobiet, kobiety w Kościele?

Pierwszymi świadkami zmartwychwstania Chrystusa były kobiety. Z zachowanych tekstów wynika, że odgrywały one o wiele większą rolę w życiu Kościoła pierwszych wieków. Dziś, na poziomie parafii traktowane są nierzadko z patriarchalną wyższością. Mogą posprzątać kaplicę, upiec ciasto na festyn, wręczyć biskupowi wiązankę kwiatów przy okazji wizytacji. Ksiądz Grzegorz Strzelczyk zastanawia się, jakie teologiczne i praktyczne racje stoją za tym, że jedynie mężczyźni mogą zostać księżmi. Czy rzeczywiście wystarczy wyświęcić kobiety, by Kościół zaczął mówić ich głosem?

 

Obok mnie mieszka grzesznik

O co chodzi w nawróceniu? O sprawiedliwość czy o człowieka? – pyta dominikanin Maciej Biskup. Jeśli grzech polega przede wszystkim na zerwaniu relacji z Bogiem, nie można sprowadzić nawrócenia do aktu Bożej litości albo wyzerowania długów. Jezus zaprasza nas, grzeszników do współpracy w dobru, tak jak powierzył niewiernemu Piotrowi odpowiedzialność za Kościół. Ufając nam, uczy zaufania. Tylko czy potrafimy Go w tym naśladować?

Boże chroń królową

Na kilkanaście dni przed planowym brexitem na dobrą sprawę nic o nim nie wiadomo. Okazało się, że nie tak łatwo opuścić Unię Europejską. Dariusz Rosiak tłumaczy, dlaczego Brytyjczycy zagłosowali za wystąpieniem. Jeśli krytycznie zbadać główne argumenty za brexitem, okaże się, że w większości oparte są na manipulacji i fałszywych danych. A jednak Rosiak broni racjonalności takiej decyzji. Zwraca uwagę na szersze zjawisko, które obejmuje całą Europę: ludzie mają dość obecnego kształtu polityki, ponieważ kluczowe decyzje zapadają poza ich kontrolą. Czy elity wyciągną z tego wnioski?

 

W marcowym numerze miesięcznika „W drodze” publikujemy ponadto poruszającą rozmowę z Miką Dunin o alkoholiczkach. Dziennikarka Le Figaro, Eugénie Bastié zastanawia się, czy feminizm zdradził kobiety, natomiast Janusz Pyda OP wyjaśnia, jak w pełni wykorzystać zadaną na spowiedzi pokutę.

Miesięcznik „W drodze” można nabyć w wersji papierowej w klasztorach dominikańskich i salonach prasowych, natomiast w wersji elektronicznej m.in. w Kindle Store czy i Tunes.