Senat Akademicki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wręczył nominację profesorską o. dr. hab. Piotrowi Skoniecznemu OP

W dniu 18 lutego 2019 r. Senat Akademicki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wręczył nominację profesorską o. dr. hab. Piotrowi Skoniecznemu OP.

Ojciec Piotr Skonieczny przed wstąpieniem do Zakonu skończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz aplikację sądową. Po złożeniu profesji zakonnej skończył teologię w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym w Krakowie i uzyskał doktorat z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Papieskim Świętego Tomasza – „Angelicum” w Rzymie.

W latach 2009-2015 był wykładowcą na Wydziale Prawa Kanonicznego tej rzymskiej uczelni, piastując również funkcję prodziekana Wydziału. W 2015 roku powrócił do Polskiej Prowincji i jest wykładowcą Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jest kierownikiem Katedry Kanonicznego Prawa Karnego.