W zachodnim skrzydle klasztoru lubelskich dominikanów rozpoczął działalność Klub Samopomocy W Sercu Miasta. Ośrodek jest dedykowany osobom wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem społecznym mieszkającym w centrum Lublina - w Sercu Lublina. Potrzebujący wsparcia mogą w nim m.in. nieodpłatnie skorzystać z porady prawnej lub psychologicznej oraz uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych.

Inauguracja działalności Klubu odbyła się w czwartek 31 stycznia br. Uroczystości rozpoczęto w dominikańskiej bazylice Mszą św. o godz.12.00. Następnie abp. Stanisław Budzik, metropolita lubelski, w obecności zaproszonych gości dokonał poświęcenia pomieszczeń Klubu. W spotkaniu uczestniczyli m.in. wicemarszałek Województwa Lubelskiego p. Zbigniew Wojciechowski, wiceprezydent Miasta Lublin ds. oświaty i wychowania p. Mariusz Banach, dyrektor p. Sławomir Skowronek (z Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych Miasta Lublin), dyrektor p. Joanna Olszewska (z Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Miasta Lublin), dyrektor p. Anna Ostańska (z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Lublin), p. Aneta i Maciej Filip – główni wykonawcy remontu budynku Klubu (Kompleksowa Konserwacja Zabytków M. Filip A. Filip s.c.), p. Iwona i Andrzej Grzeszuk – osoby odpowiedzialne za realizację administracyjno-finansową remontu budynku Klubu (Biuro Konsultingowe Opoka), przełożona lubelskiej fraterni dominikanów świeckich Eleonora Sarnowska OPs, o. Robert Głubisz – przedstawiciel Polskiej Prowincji Dominikanów (przeor klasztoru lubelskiego w latach 2006-2012, obecnie wicesyndyk Prowincji), delegacje z policji, lubelskich instytucji pomocowych, oraz wielu innych przyjaciół i wolontariuszy klasztoru.

Głównym zadaniem Klubu jest wsparcie i aktywizacja osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym wynikającym z niepełnosprawności, choroby, utraty pracy, ubóstwa, niskiego wykształcenia i tym podobnych problemów. Budynek Klubu  ma powierzchnię użytkową ok. 380 m2 i jest przystosowany dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. W ramach projektu jest zapewnione wsparcie dla minimum 160 osób. W ofercie Klubu są różnego rodzaju zajęcia i warsztaty – zarówno w grupach jak i indywidualne np. artystyczne, graficzne, komputerowe, filmowe, muzykoterapia, choreoterapia, zajęcia sportowo-rekreacyjne. W Klubie Samopomocy można uzyskać wsparcie z zakresu aktywizacji zawodowej, życiowej i pomoc w załatwieniu spraw urzędowych. Dodatkową propozycją dla potrzebujących są samopomocowe grupy wsparcia, poradnia dla młodzieży, poradnie dla osób dorosłych, czytelnia oraz klub dla młodzieży, gdzie młodzi ludzie w ramach treningu umiejętności spędzania wolnego czasu będą spędzać czas na rozmowach, grając w piłkarzyki, ping-ponga i inne gry towarzyskie lub w inny sposób uzgodniony z wychowawcą.

Po wystąpieniach i podziękowaniach w ramach uroczystości odbył się koncert na akordeon w wykonaniu Nikodema Sobka, ucznia I klasy Liceum Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Lipińskiego w Lublinie, wielokrotnego laureata konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych oraz poczęstunek przygotowany przez darczyńcę Klasztoru – Restaurację Sielsko-Anielsko.

Dofinansowanie projektu z UE wyniosło 432.698,50 PLN. Cała oferta Klubu jest dla uczestników bezpłatna. Klub jest szansą na aktywizację życiową bezrobotnych, umocnienie psychologiczne osób z rodzin wykluczonych oraz nadanie wartościowego kierunku rozwoju młodzieży pochodzącej z takich rodzin. Projekt „Klasztor w sercu miasta – Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI „Włączenie Społeczne”, Działanie „Usługi społeczne i zdrowotne” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020. Partnerami przedsięwzięcia są: Gmina Lublin oraz Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw. Projekt będzie realizowany do końca 2021 roku.

W ramach remontu budynku w 2018 roku, Klub został wyposażony w sprzęt multimedialny i komputerowy do prowadzenia zajęć oraz w meble. Obecnie realizowany projekt zapewnia pełne finansowanie wynagrodzenia zatrudnionych specjalistów i terapeutów oraz poczęstunki, materiały dydaktyczne i artykuły higieniczne w najbliższym okresie trzech lat działalności. Obecnie klasztor lubelski stoi przed potrzebą doposażenia Klubu Samopomocy W Sercu Miasta w dodatkowe szafki, stoliki i krzesła oraz zapewnienia środków na opłaty za media, konserwację urządzeń, sprzątnie i codzienne funkcjonowanie ośrodka. Działalność Klubu można wesprzeć dokonując wpłaty na konto o nr: 55 1090 2590 0000 0001 4174 4234.