Kapituła Wiceprowincji Królowej Chin na Tajwanie wybrała nowego wiceprowincjała, którym został br. Angelik Kitsula OP.

Nowy przełożony Wiceprowincji Królowej Chin na Tajwanie, br. Angelik Kitsula OP urodził się w Turka, na Ukrainie, 15 czerwca 1972 r.
Ukończył liceum w rodzinnym mieście, a później Uniwersytet Pedagogiczny na kierunku: język i literatura ukraińska.

W 1994 r. wstąpił do Zakonu Braci Kaznodziejów, podejmując formację w Polskiej Prowincji Dominikanów. W sierpniu 1995 r. złożył pierwsze śluby, a w kwietniu 2000 r. – profesję uroczystą. Święcenia kapłańskie przyjął w czerwcu 2002 r.
Przez rok pracował duszpastersko w Sankt Petersburgu w Rosji.

We wrześniu  2003 r. przybył na Tajwan.
Po trzech latach studiowania języka mandaryńskiego w 2006 r. został mianowany kapelanem Liceum św. Dominika w Kaohsiung.
Od 2011 r. był proboszczem parafii św. Katarzyny w Kaohsiung.
W 2015 r. został wybrany przeorem klasztoru św. Alberta w Taipei. W tym samym czasie posługiwał jako proboszcz parafii św. Dominika w Taipei i dyrektor Centrum Ewangelizacyjnego.
W 2018 r. został wybrany na drugą kadencję przeorem w klasztorze św. Alberta w Taipei.

30 stycznia 2019 r. Kapituła Wiceprowincji Królowej Chin powierzyła mu urząd wiceprowincjała.

Wiceprowincja Królowej Chin liczy 38 braci (7 w trakcie formacji), 2 konwenty w Kaohsiung i Taipei. Kapituła odbywa się od 28 stycznia 2019 r. w Kaohsiung na Tajwanie i bierze w niej udział 10 braci.

Aktualnie, oprócz br. Angelika pracuje w tamtejszej Wiceprowincji jeszcze 3 braci z Polskiej Prowincji Dominikanów: Andrzej Wójcik OP, Wojciech Golubiewski OP i Tomasz Zalewski OP.