W St. Marys w zachodnim Sydney w Australii uroczyście ustanowiono nowy dom Polskiej Prowincji Dominikanów.

Czwartego stycznia 2019 roku odbyła się długo oczekiwana uroczystość odczytania dekretu generała, asygnat i instalacji pierwszego przełożonego. 

W celebracji wzięli udział m.in. arcybiskup Sydney, Anthony Fisher OP; prowincjał dominikanów australijskich, Anthony Walsh OP; wikariusze biskupi z diecezji Parramatta, gdzie znajduje się nasz klasztor; australijscy dominikanie z klasztoru w Sydney oraz siostry dominikanki. Uroczystościom przewodniczył delegat prowincjała Polskiej Prowincji, o. Jarosław Głodek OP.

Po wspólnej liturgii w kaplicy domu odbyła się kolacja i długie rozmowy w dominikańskim gronie, z udziałem abp. Fishera. To właśnie on siedem lat temu zaprosił polskich braci do Australii, gdy zobaczył posługę oraz metody działania polskich dominikanów w czasie ich duszpasterzowania wśród studentów w Nowym Jorku. 

Do nowego domu, pod wezwaniem Ducha Świętego, asygnowani zostali bracia, którzy dotychczas już tam pracowali: br. Andrzej Fornal, br. Paweł Barszczewski i br. Piotr Kruk oraz bracia pracujący w Melbourne: br. Dominik Jałocha oraz br. Krzysztof Sonek. Przełożonym domu został ustanowiony br. Andrzej Fornal, a na pierwszej kapitule bracia wyznaczyli na ekonoma domu br. Pawła Barszczewskiego.

Obecnie nasi bracia prowadzą parafię św. Józefa w Kingswood, której proboszczem, a jednocześnie dziekanem dekanatu jest o. Andrzej Fornal. Dominikanie posługują na trzech kampusach akademickich, służą także Siostrom Szensztackim, a o. Paweł jest ojcem duchowym w seminarium diecezjalnym. Natomiast bracia mieszkający na co dzień w Melbourne pracują w dwóch różnych miejscach: br. Dominik pełni posługę wśród Polonii w Sunshine, a br. Krzysztof jest dziekanem studiów biblijnych na Catholic Theological College oraz duszpasterzem parafii niemieckiej.