W niedzielę 20 stycznia 2019 r. w Raciborzu, odbyła się sesja naukowa poświęcona świątobliwej księżniczce raciborskiej Eufemii (Ofki) Piastównie, dominikance i przeoryszy miejscowego konwentu św. Ducha, kandydatki na ołtarze.

W dniu 17 stycznia br. minęło dokładnie 660 lat od śmierci tej świątobliwej dominikanki i raciborskiej księżniczki. Z tej okazji w tamtejszym kościele farnym ordynariusz gliwicki ks. Bp Jan Kopiec odprawił Mszę św. w intencji jej rychłej beatyfikacji. Diecezja opolska stara się o wyniesienie jej na ołtarze i otoczenie czcią w lokalnym Kościele. Obecnie, była przeorysza raciborskich dominikanek, czeka na wszczęcie procesu na szczeblu diecezjalnym. Po Mszy św., w Muzeum w Raciborzu, mieszczącym się w dawnym kościele dominikanek, gdzie dawniej w liturgii brała udział świątobliwa Eufemia, odbyła się sesja popularno-naukowa. Podczas jej otwarcia prezydent miasta Pan Dariusz Polowy wspomniał o tym, że współcześni mieszkańcy miasta uznali Ofkę za raciborzankę tysiąclecia, co oznacza, że pamięć o niej jest wciąż żywa i trwała. Od chwili jej śmierci do historii przeszło 26 pokoleń raciborzan. Postać zakonnicy i idący za nią wzór cnót, to dar i wyzwanie, wspólnotowe i religijne.

Biskup gliwicki, zarówno podczas kazania jak i krótkiego przemówienia w Muzeum, wskazywał na wyjątkowo silny charyzmat dominikanki obecny w Raciborzu, jak też kult jakim cieszy się Eufemia. Na znaczenie postaci Ofki wskazał Michał Woś, raciborzanin, jeden z założycieli Fundacji im. Ofki Piastówny, podkreślając, że jej świętość, doskonałość życia wewnętrznego i wiary, przejawiała się m.in. właściwym wykonywaniem codziennych obowiązków z troską o dobre wspólne, publiczne.
Życiorys Eufemii przedstawił raciborski historyk Paweł Newerla, antropologiczne spojrzenie na kult świątobliwej Ofki, czyli miejsce, jakie zajmuje w społecznej świadomości raciborzan omówił dr Janusz Nowak, a szczegóły dotyczące starań o beatyfikację zreferował postulator procesu, ks. dr hab. Grzegorz Kublin.

Na koniec Schola Cantorum Minorum Chosoviensis odśpiewała zachowany fragment średniowiecznego graduału raciborskiego.

Zobacz więcej na ten temat

Do relacji wykorzystałem tekst Grzegorza Wawocznego z Redakcji „Nasz Racibórz” oraz zdjęcia autorstwa: Marka Krakowskiego z Muzeum w Raciborzu oraz Andrzeja Złoczowskiego, za zgodą autorów.