Monografia której jednym z autorów jest dominikanin zdobyła II nagrodę w prestiżowym konkursie im. prof. Stefana Kuczyńskiego (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk).

Chodzi o książkę pt. „Proces beginek świdnickich w 1332 roku. Studia historyczne i edycja łacińsko-polska”. O. Gałuszka został laureatem II nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego w konkursie organizowanym przez Instytut Historii PAN.

Warto zaznaczyć, że w 2012 roku o. Gałuszka zdobył pierwszą nagrodę w tym samym konkursie za monografię pt. „Tomasza z Akwinu Lectura Super Matheum cap. I-II. Studium historyczno-krytyczne i edycja tekstu”. W roku ubiegłym – podobie do tego – zdobył II nagrodę za pozycję: „Henry Harrer’s Tractatus contra Beghardos. The Dominicans and Early Fourteenth Century Heresy in Lesser Poland”.

Ojciec dr hab. Tomasz Gałuszka jest dyrektorem Dominikańskiego Instytutu Historycznego, sekretarzem naukowym Międzynarodowej Komisji Historii i Studiów nad Chrześcijaństwem (Polska Akademia Umiejętności), adiunktem w Katedrze Historii Starożytnej i Średniowiecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.