Trwają prace nad konserwacją części unikatowej kolekcji negatywów fotograficznych o. Adama Studzińskiego OP, przechowywanych w Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. Na ten cel Polska Prowincja Dominikanów otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Dotychczas konserwacji poddano 200 spośród 508 sztuk negatywów. Celem prac konserwatorskich było powstrzymanie degradacji i zabezpieczenie na przyszłość tych bezcennych obiektów, przywrócenie im waloru użytkowego oraz przygotowanie do procesu digitalizacji. Fotografie przedstawiają stan negatywów przed i po procesie konserwacji. 

Fotografia nr 1.

Małoobrazkowy negatyw żelatynowo-srebrowy na podłożu z tworzywa
sztucznego w pierwotnej, historycznej obwolucie ochronnej, fot. Anna Seweryn.

Fotografia nr 2. i 3.

Negatywy fotograficzne przed procesem konserwacji. Większość
obiektów to małoobrazkowe i średnioformatowe negatywy na podłożach z estrów celulozy, przez lata przechowywane w formie zwiniętej, co uniemożliwiało ich rozprostowanie, wykonanie kopii cyfrowej i zabezpieczenie na przyszłość, fot. Anna Seweryn.

Fotografia nr  4., 5., 6.

Negatywy po procesie konserwacji, oczyszczone i wyprostowane, umieszczone w nowych, dedykowanych przechowywaniu fotografii archiwalnej opakowaniach ochronnych: koszulkach harmonijkowych z papieru bawełnianego i pudełkach zbiorczych,
fot. Anna Seweryn.