Ojciec prof. Jarosław Kupczak OP został uhonorowany nagrodą „TOTUS TUUS" przyznawaną przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, działającą przy Konferencji Episkopatu Polski.

Ojciec prof. Jarosław Kupczak OP został uhonorowany nagrodą „TOTUS TUUS” przyznawaną przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, działającą przy Konferencji Episkopatu Polski. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w sobotę na Zamku Królewskim w Warszawie.

Nagroda, zwana „katolickim noblem” przyznawana jest w w czterech kategoriach: „Promocja godności człowieka”, „Za osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej”, „Za osiągnięcia w dziedzinie propagowania nauczania Jana Pawła II” oraz „Totus medialny”. W tym roku przyznana została też nagroda specjalna.

Ojciec prof. Jarosław Kupczak OP nagrodzony został w kategorii „Propagowanie nauczania św. Jana Pawła II” za „popularyzowanie idei Karola Wojtyły i św. Jana Pawła II”.

W uroczystości tej uczestniczyli m.in: nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur Miziński, wieceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Selin oraz stypendyści Fundacji „Dzieł Nowego Tysiąclecia”.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przyznaje nagrody Totus Tuus od 2000 r. Zdobywcami tzw. katolickich nobli są ludzie, którzy oddali się służbie dobru, pięknu i prawdzie, wyciągający pomocną dłoń osobom odsuniętymi na margines społeczny czy też dzielący się ze swoimi czytelnikami, słuchaczami lub widzami słowami św. Jana Pawła II. Inni zaś pielęgnują i promują wartości chrześcijańskie, rdzeń naszej kultury i tożsamości narodowej. Niewiele nagród łączy w sobie tyle pracy, doświadczeń i wyrzeczeń poniesionych w imię miłości Boga i bliźniego.

Za www.krakow.dominikanie.pl

fot. JOANNA JURECZKO-WILK / FOTO GOŚĆ / www.warszawa.gosc.pl